Med nativeannonser når du längre

Ni är de främsta experterna på era egna produkter, tjänster och ert sätt att jobba.

Vi erbjuder djupa insikter i marknadsföring, kommunikation och en väldokumenterad förmåga att skriva medryckande texter.

Det man läst, det minns man. Därför är native så effektivt.

Nativeannons Ålands Handel

Några nativeannonser

Nova Alandia Ab

Nova Alandia bygger sin framgång på förtroende, kunskap och nytänk.

AX Finans native-annons

AX Finans

AX Finans tar trenden att leasa till Åland.

Leader Åland native-annonsering

Leader Åland

Leader Åland söker nya projekt, 500.000 euro finns kvar att fördela.

LokalTapiola

Servicen, utbudet och rabatterna lockar kunderna till LokalTapiola.

Native för ÅTH

Ålands Trädgårdshall

Åland är Finlands äppelträdgård.

Dahlmans nativeannons

Dahlmans

Det vi längtat efter finns närmare än vi tror.

Vad är en native?

En native är kort och gott en annonsmärkt artikel. På ytan är nativeannonserna nästan identiska med de ”vanliga” artiklarna i Ålands Handel. De ser ut och är uppbyggda på samma sätt som vanliga artiklar, vilket gör att läsarna inte får känslan att de håller en annons i sin hand. Den enda skillnaden jämfört med en vanlig artikel är att vi högst upp på sidan märker ut att det rör sig om en annons.

Hur fungerar en native?

Den stora skillnaden mellan nativeannonser och vanliga artiklar är att nativeannonserna är skräddarsydda för att uppnå de mål som Ni har med Er annonsering, till exempel att öka försäljningen av en viss produkt, locka fler besökare till Er hemsida eller stärka Ert varumärke.

För vem lämpar sig nativeannonsering?

Eftersom native är en väldigt effektiv sorts annonsering, lämpar de sig för de flesta företag och organisationer. Men det finns speciella fall där den här typen av annonsering är extra effektiv. Exempel på sådana fall är företag som i grunden erbjuder bra produkter och tjänster, men där kundernas kännedom om detta av någon anledning är låg.

Även företag organisationer som i grunden har ett bra miljöarbete, ett stort fokus på kvalitet, en bra personalpolicy, och så vidare – men där återigen kunderna inte känner till eller kanske till och med har en felaktig bild av det här arbetet – kan använda sig av native för att på ett mycket effektivt sätt stärka sitt varumärke.

Hur ser vår arbetssätt ut?

När Ni köper en native i Ålands Handel är det första steget att slå fast målet med artikeln, det vill säga vad ska texten få läsarna att göra, känna eller tycka. I samarbete med Er skriver vi sedan en text som är skräddarsydd för att uppnå det uppställda målet.

Ni är de främsta experterna på era egna produkter, tjänster och sätt att jobba, men på samma gång är det lätt att bli hemmablind. En av de viktigaste anledningarna till varför nativeannonsering är så effektiv är att vi med vårt utifrånperspektiv lättare kan se vad som sticker ut i Era produkter, tjänster och Ert sätt att jobba samt vad Ni borde bli bättre på att berätta om och hur.

Vad ingår i en native?

Förutom att vi hjälper Er med målsättning, budskap och innehåll, ingår även bilder tagna av en professionell fotograf i vårt nativepaket. Precis som texten tas bilderna på ett sätt så de både lockar till läsning och förstärker det budskap Ni vill få fram med Er annonsering. Själva nativeartikeln publiceras på den plats i tidningen som lockar till mest läsning.

I nativepaketet ingår även att Ni fritt får använda både text och bilder i Era egna marknadsföringskanaler, till exempel på Er hemsida eller i Era sociala medier. Genom våra olika digitala kanaler hjälper vi dessutom till med att materialet och det budskap ni vill ha fram får så stor spridning som möjligt.