Åländsk sparris gör varje middag till en fest

Grön sparris är vårens kanske ädlaste primör och gör varje middag till en fest. På Åland finns Lassas i Gottby som var en av de första i Finland med att odla sparris.

Den 28-29 maj är det på nytt dags för arrangemanget Åland grönskar då delar av de åländska primärodlarna visar upp sina gårdar och redogör för sina planer. Det är en spinoff till höstens stora Skördefest och en påminnelse om att allt som ska skördas först måste planteras och att hösten oftast är skördetid. Fast det gäller inte riktigt alla grödor. Sparrisen, den gröna, spröda, smäckra primören, skördas när Åland grönskar äger rum, i maj och juni. Grön sparris är maträtten som gått från en exklusiv rätt för kungar och kejsare till något som piffar upp vardagen för alla.

I början av 2000-talet tog jordbrukarna Tage och Virpi Karlsson i Gottby beslutet att satsa på sparris, vid sidan av övriga grönsaker. Det ena gav det andra, försöket lyckades och i dag, tjugo år senare, är sparrisen huvudgrödan på gården tillsammans med potatis till chipsfabriken.
– Vi funderade mycket innan vi började och gjorde studiebesök till Österlen och landade i beslutet att göra ett försök, säger Virpi Karlsson.
Det baserade sig på många olika analyser men den viktigaste var nog förutsättningarna på gården. Jordbruk är massor av hårt arbete men också gynnsamma omständigheter.
– Vi har passande marker som sparrisen trivs på, gammal sjöbotten och väldigt sandig jord, säger Karlsson.

Sparrisen är flerårig, en buske varar kanske tio år innan det är dags för byte. Med sparris är det som med allt annat som växer, det finns gott om finesser och inget enkelt sätt att lära sig hur skördarna blir bäst.
– Det har tagit lång tid och ibland gått ett steg framåt och två tillbaka, har det känts som. Nu börjar det löpa på rätt bra, säger Virpi Karlsson.
På gården odlar Karlssons grön sparris, sådan som växer på jordens ovansida. Det finns också vit sparris, som är särskilt populär i Tyskland, men den växer nere i jorden och är mer komplicerad att hantera och skörda.
Som professionella sparrisodlare är Tage och Virpi Karlsson fortfarande rätt ensamma på banan även om några nya har dykt upp i Finland. Det finns till exempel en gård i Sagu som är ungefär lika stor som Lassas.

Arbetet med att skörda sparrisen som växer i Gottby pågår från mitten av maj fram till midsommar. I år växer det sparris på fem hektar åkermark, nästa utvidgas sparrisodlingarna till åtta hektar. Det är ett mödosamt och tålamodsprövande jobb, särskilt då det vankas skördetid.
Varje bit av åkern kontrolleras varje dag och varje sparris skördas för hand med hjälp av en liten sax. Arbetet inkluderar hela familjen och pågår från tidig morgon till kvällningen, alla dagar.
Detta är nödvändigt då sparrisen under gynnsamma förutsättningar kan växa med tio centimeter per dygn. Efter att stjälken skördats sköljs den av, kyls ner inför sortering, paketering och distribution. När växtperioden är över, i slutet av juni upphör skörden och plantorna som kan bli upp till två meter höga får växa ostört.
– Då ska de bli stora buskar och samla kraft inför nästa vår igen, förklarar Virpi Karlsson.

Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Fler artiklar

Det var alla artiklar.