”Bonushöjningen kom som en fin liten julklapp!”

Robert Lampén har varit kund i Andelsbanken sedan han var tonåring och ägarkund sedan familjen byggde sitt hus för 17 år sedan. För honom är bonusen man får varje månad den största fördelen med att vara ägarkund i banken. – Och det kom ju som en fin julklapp att banken bestämde sig för att höja bonusen.

Att Robert Lampén från början blev kund i Andelsbanken har han sina föräldrar att tacka för, men att han varit banken trogen hela livet hänger mer samman med de personliga relationer han odlat med kundrådgivarna.
– Jag brukar skylla på gammal vana att jag alltid haft samma bank, men det faktum att jag vet hur allting funkar och känner dem på banken gör allt så väldigt enkelt. Det känns lättare att prata om saker som rör ens ekonomi med människor man lärt känna under många år, säger han.

Jag har alltid sett bonusen som den största fördelen med att vara ägarkund.

Både han och sambon Sophie blev ägarkunder i samband med att paret byggde sitt hus, och både då som nu var det i första hand bonusen som lockade.
– Tack vare att du är ägarkund och får din bonus slipper du många små avgifter som annars kan vara ett litet irritationsmoment, plus att du till exempel kan betala på dina försäkringar med bonusen. Så visst har jag alltid sett bonusen som den största fördelen med att vara ägarkund. Det kom ju också som en fin liten julklapp att Andelsbanken höjer bonusen med 30 procent för i år!

Många nya fördelar för Andelsbankens ägarkunder

Det är inte bara bonusen som höjs med 30 procent 2023, Andelsbanken för Åland har de senaste åren lanserat flera nya tjänster och allehanda förbättringar för sina cirka 9.000 ägarkunder. Hit hör bland annat ett avgiftsfritt värdepappersförvar och inte minst den nya och efterlängtade tjänsten Ägarkund Plus.

Mats Gustafsson på Andelsbanken för Åland säger att man höjer bonusen med 30 procent för sina ägarkunder för 2023.
Tack vare att Andelsbanken för Åland är en självständig bank inom OP Gruppen kan man kombinera den lilla bankens fördelar med den trygghet och de resurser som kommer av att vara del av en större helhet.
– Vi är en lokal och självständig bank som är nära våra kunder och kan ha snabba beslutsvägar. På samma gång drar vi som medlemsbank i OP Gruppen fördel av att flera tusen personer utvecklar olika produkter, tjänster och system som kommer våra kunder tillgodo. Det här gör att vi kan ligga i framkant, och vi får mycket beröm från kunderna för våra tjänster, säger Mats Gustafsson, Affärsområdesdirektör för privatkunder.

Det som gör att Andelsbanken sticker ut jämfört med andra banker är konceptet med ägarkunder, där en del av det överskott banken genererar varje månad betalas ut till ägarkunderna i form av en bonus.
– Insatsen för att bli ägarkund är 100 euro, vilket är en rätt liten medlemsinsats med tanke på det man får.

Bland annat får du som Ägarkund Plus en egen kontaktperson i banken som du enkelt får tag i.

Mats Gustafsson gör ett räkneexempel där en vanlig familj med bostadslån, försäkringar och lite besparingar lätt kommer upp i 800 euro i bonus per år, som sedan kan användas till att betala allt från bankavgifter till försäkringar och juridisk rådgivning. Som ägarkund blir även flera av bankens tjänster avgiftsfria.
– För något år sedan införde vi att alla ägarkunder har avgiftsfritt värdepappersförvar plus att man som ägarkund kan teckna nästan alla våra fonder utan vare sig tecknings- eller lösenprovision.
 
Bonus samlar man för nästan allt man gör i banken, allt från de försäkringspremier man betalar och de lån man har till de pengar som ligger på olika sparkonton och i fonder.
– Bonusen har legat på samma nivå länge, men under 2023 höjer vi den med 30 procent. Våra ägarkunder får dessutom rabatter på dagliga tjänster, såsom konton, kort, nättjänst och försäkringspremier.
 
Mats Gustafsson nämner även det nya konceptet Ägarkund Plus som ger ytterligare förmåner till ägarkunder som uppfyller vissa kriterier.
– Bland annat får du som Ägarkund Plus en egen kontaktperson i banken som du enkelt får tag i. Det här är något många kunder har efterfrågat. Vi märker ju också att rollen som kundrådgivare blir mer och mer som en coach där vi hjälper kunderna planera för framtiden på ett bra sätt.
 
I dessa tider med stigande räntor drar ägarkunderna också nytta av att Andelsbanken för Åland erbjuder upp till 25 års fast ränta på bostadslån.
– Vid årsskiftet gick vi över 9.000 ägarkunder, och nu tar vi förstås sikte på 10.000, säger Mats Gustafsson.

Ägarkundskapet hos Andelsbanken för Åland

Som ägarkund får du mångsidiga tjänster för dagliga ärenden, med rejäla rabatter och gratis brukskonto i vår bank!  Även förmåner för sparande, placeringar och försäkringar tillkommer.

Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Det var alla artiklar.