Björkkö vågade gå sin egen väg inom vårdsektorn

När de tog sina första steg ut på marknaden var planen tydlig – ta plats som aktör inom den privata vårdsfären på Åland. 

– Men sen satt vi och tittade på våra tysta telefoner några månader, berättar Johanna Björkvall, som äger bolaget Björkkö tillsammans med Pauliina Körkkö. Idag sysselsätter de upp emot 40 personer, har femton seniorlägenheter på gång mitt i Mariehamn och blickarna riktade mot Svenskfinland. 

– Man måste våga tro på sin idé. Istället för att stå på kanten och tvivla har vi helt enkelt hoppat i, simmat och räknat med att vi tar oss i land, säger Johanna.

Det var av en slump på en tillställning hos gemensamma bekanta de träffades, Johanna Björkvall och Pauliina Körkkö. Och efter en lång diskussion om privat sjukvård och hemservice enades de om att den åländska marknaden inte var mogen riktigt än “men om fem år, då sätter vi igång”.
 
Sagt och gjort. Trots att Johanna satt på en tjänst som biträdande rektor och Pauliina var omsorgschef så började de år 2017 rita upp planer för att året därpå lansera det gemensamma bolaget Björkkö, en privat aktör inom social – och hälsovårdssektorn, främst inriktad på äldre.
– Vi tyckte att vi hade hittat ett glapp, vi ville komplettera den service som kommunen erbjöd med ett privat alternativ, för folk som tyckte att det inte riktigt räckte till. Och vi tänkte nog att många skulle höra av sig direkt. Trodde vi ja … vi blev sittande några månader framför våra tysta telefoner, så visst kände vi att, oj hjälp, hur har vi tänkt nu? berättar Johanna Björkvall.
Hur fick ni det att lossna?
– Vi bjöd in alla kommuner till oss och frågade dem: vad behöver ni hjälp med? Hur kan vi komplettera er verksamhet och vara med och stöda upp det offentliga? Var finns luckorna?
Och var fanns de, luckorna?
– De fanns lite överallt. Det här var före KST, kommunernas socialtjänst, och i en liten kommun kunde det räcka med ett par familjer som krävde lite mer eller två-tre funktionshindrade med stora behov så fanns inte tillräckligt med ordinarie personal. Så vi hamnade på både barnsidan och socialvården, vilket vi nog inte hade väntat oss.

Vi bjöd in alla kommuner till oss och frågade dem: vad behöver ni hjälp med?

Idag – många goda idéer, några dåliga och fem år senare – står Björkkö stadigt på flera olika ben. Privat hemservice och hemsjukvård, upphandlingar inom vård och omsorg, personlig assistens och stöd till barnfamiljer. Och så det senaste som har tillkommit – ett sysselsättningsprojekt via AMS.
– Där tar vi emot exempelvis långtidsarbetslösa, många av dem kan vara nyinflyttade, och så försöker vi stimulera dem att komma ut i arbete inom vård och omsorg där det råder personalbrist. Och i somras fick de jobb allihopa, som inhoppare eller assistenter, och några har faktiskt börjat utbilda sig nu så det har fungerat riktigt bra.
 
En annan kund som har landat hos Björkkö är Folkpensionsanstalten, FPA, som erbjuder coaching för personer mellan 16 och 29.
– Det är en lite enklare rehabiliteringsform, Nuotticoaching, för unga människor som har svårt att komma in i eller hålla sig kvar i studie- eller arbetslivet. De har fallit utanför systemet och kan via FPA beviljas fem månaders coaching för att hitta sina starka sidor och ta konkreta steg ut i livet, säger Pauliina.

Vår utgångspunkt är att det är kunden som bestämmer, vill man ha sällskap, gå ut och gå med hunden eller koka fisksoppa så gör vi så gärna det.

Totalt sysselsätter Björkkö 20 fast anställda och ungefär lika många timvikarier. Nio Björkkö-bilar rullar på vägarna dygnet runt, och utanför kontorsfönstren på Nygatan växer ett privat äldreboende fram, som Johanna, Pauliina och deras personal ska driva när det står färdigt till sommaren 2024. Fastigheten ägs av Sture Carlson genom SC Capital Ab.
– Där blir det femton lägenheter, två avlastningsrum, stora sociala utrymmen och så kan man välja service utgående från egna behov. Vår utgångspunkt är att det är kunden som bestämmer, vill man ha sällskap, gå ut och gå med hunden eller koka fisksoppa så gör vi så gärna det, säger Johanna.
Det låter lyxigt …
– Ja, kanske. Men man ska komma ihåg att kommunal vård kostar den också. I vissa fall blir det dyrare, och för andra kan det även bli förmånligare att anlita oss. Där skulle jag vilja slå ett slag för servicesedlarna, ett system som inte används på Åland idag. Med servicesedlar kan den enskilda individen mera flexibelt och mindre beroende av den egna ekonomin skaffa de tjänster man vill ha och behöver hos privata serviceproducenter vilket på många sätt kan avlasta det offentliga. Jag tror det vore ett win-win-system för alla.
Hur hanterar ni alla olika uppdrag? Det måste vara en väldig logistik?
– Ja, så är det. Tillsammans med vår schemaläggare Carina Hoffman, kan jag passa på att lyfta fram ett annat åländskt företag som heter Deductive Labs och som drivs av Kim Halavakoski, Jakob Lundberg och tidigare även Johan Sjölund. De har byggt ett fantastiskt system åt oss där alla delar talar med varandra – vårdjournaler, schemaläggning, löneunderlag … allt. Det här gör vårt arbete otroligt mycket smidigare.
En stabil och strukturerad. En visionär som älskar att jonglera nya idéer.. Pauliina Körkkö och Johanna Björkvall är olika på många vis, men har en sak gemensamt - de är inte rädda för nya idéer och snabba beslut.
Vad var er starkaste motivation då ni startade Björkkö?
– Att kunna ta snabba beslut. Efter att ha arbetat i offentlig sektor var vi nog bägge lite frustrerade. Vi ville så mycket men fick inte bestämma själva.
Det har gått fem år och det har hänt mycket med er verksamhet. Hur ser Björkkö ut om ytterligare fem år?
– Jag gissar att vi kanske växer lite långsammare ett tag nu, efter att ha fördubblat omsättningen tre år i rad. Det var förstås roligt men också väldigt utmanande. Så jag tror att verksamheten och organisationen blir alltmer tydlig och strukturerad. Däremot hoppas jag att vi bibehåller flexibiliteten. Och sen har vi väl börjat nosa lite på andra områden, kanske Svenskfinland.
Vad är det som har gjort er så framgångsrika?
– Den största framgångsfaktorn är vår personal. Vi har verkligen hittat underbara personer som brinner för det de gör.
Vad skulle du ge för råd till en som vill starta eget och sikta högt?
– Våga tro på din idé och bli inte rädd av små motgångar. Hade vi börjat bromsa när telefonerna låg där tysta i början så hade vi absolut inte varit där vi är idag.
Anna Karlsson

Anna Karlsson

Fler artiklar

Jörgen Pettersson

Från kneget till eget

Efter ett yrkesliv som anställda tog Camilla Jensen och Christa Silvander steget. I somras köpte de aktierna i Träningsverket och står nu på egna ben

LÄS ARTIKELN
Det var alla artiklar.