Cyberförsäkring en stor trygghet vid en attack

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖMSEN

Globalt omsätter cyberbrottsligheten i dag mer än den illegala droghandeln, och attackerna mot i synnerhet små och medelstora företag ökar hela tiden. Att försäkra sig mot de skador och intäktsbortfall en attack kan leda till är därmed snart ett måste för de flesta företag.


– Även ett litet företag kan drabbas och lida stor skada av att alla system ligger nere, säger Stefan Boman på Ömsen.

Orsaken till att Ömsen sedan några år erbjuder en cyberförsäkring riktad till företag är att fler och fler av i synnerhet de svenska företagskunderna vill skydda sig mot olika former av dataintrång.

– Vi såg att antalet förfrågningar från kunderna ökade, därför tog vi fram den här produkten säger Stefan Boman.

Den vanligaste typen av cybertrack företag drabbas av handlar om ren utpressning. Kriminella personer tar över och låser företagets it-system, och stänger på så sätt ofta ner stora delar av verksamheten. Sedan kräver de en lösensumma, dels för att låsa upp systemen igen, dels för att inte sprida känslig data, till exempel kunduppgifter.

För många företag kan en sådan attack bli en både smärtsam och dyr historia. Inte nog med att näringsidkaren ofta måste betala en lösensumma, det kostar pengar att ha verksamheten nedstängd, att återställa och städa upp efter attacken samt att göra anmälningar till olika myndigheter om personuppgifter kan ha läckt ut i samband med intrånget.

Vissa av det senaste årets cyberattacker har varit väldigt omskriva, där det skett stora dataläckor eller där stora livsmedelskedjor tillfälligt tvingas stänga hundratals butiker för att det skett en attack mot deras kassasystem.

– Men det vi sällan kan läsa om i tidningen är alla småföretag som drabbas. Ungefär en tredjedel av alla attacker sker mot företag med färre än hundra anställda, men det skrivs inte så mycket om dem, säger Stefan Boman.

Dessa attacker förbereds vanligtvis genom att cyberbrottslingar kontinuerligt letar efter företag som inte gjort uppdateringar på ett tag, installerar en bakdörr i systemet och säljer sedan bakdörren vidare till dem som utför själva attacken. Inget företag är för litet för att drabbas och eftersom så mycket är digitaliserat i dag slår en attack hårt mot de flesta företag.

Att teckna en cyberförsäkring innebär förstås inte att man som företagare är immun mot attacker. Däremot får man för en billig peng hjälp både med att hantera attacken samt blir ersatt för de skador man drabbas av.

– De som tecknar en cyberförsäkring hos oss får tillgång till ett nödnummer där experter, som pratar svenska, står redo att hjälpa till 24 timmar i dygnet, 365 dagar om året. Att ha en expert du kan vända dig till direkt när du blir utsatt är en stor trygghet i synnerhet för mindre företag.

I samband med en attack får den drabbade försäkringstagaren bland annat ersättning för en cyberutredning, där hotaktören rensas ur systemet och orsaken till attacken identifieras. Även räddningskostnader i samband med att all data återställs och att eventuella förlorade personuppgifter anmälas till myndigheter ersätts.

– Och inte minst utgår en ersättning för förlorad vinst på grund av verksamhetsavbrott samt alla kostnader som hänger samman med att få stopp på avbrottet så fort som möjligt.

I synnerhet i Sverige blir det allt vanligare att företag tecknar den här typen av försäkringar, men än så länge är det inte lika vanligt bland företag på Åland, vilket är en stor svaghet.

– Jag tror det hänger samman med att skadorna som uppstår i samband med en cyberattack är så abstrakta, i synnerhet om man jämför med en brand eller en vattenläcka.

Det bästa sättet att hantera cyberattacker är att försöka se till att de aldrig inträffar från första början, men oavsett hur hårt ett företag jobbar med sin it-säkerhet finns det inga garantier för att inte bli drabbad.

– Det går att göra mycket för att skydda sig, men det är svårt att hinna med eftersom de kriminella hela tiden tiden utvecklar nya metoder för att ta sig in. Ingen som tecknar en försäkring, oavsett vilken försäkring det rör sig om, vill ju drabbas av en skada. Men om skadan sker har du genom försäkringen redan knutit till dig experter som kan hjälpa dig återställa dina system, i stället för att du själv måste leta upp en expert när attacken redan är ett faktum.

Eftersom den här typen av attacker växer så fort råder det ingen tvekan om att fler och fler åländska företag de kommande åren måste bli bättre på att skydda sig. I bästa fall sker det i preventivt syfte, men annars när tillräckligt många företag redan har drabbats.

– Jag är helt övertygad om att vi lär få se fler och fler cyberattacker, att de bara fortsätter att öka. Och tyvärr måste man ju tillägga att det som sker just nu i världen gör att den redan starka trenden med ökade cyberattacker förstärks ytterligare.

ÖMSENS CYBERFÖRSÄKRING
I händelse av intrång i ditt nätverk eller datasystem får du professionell hjälp att utreda orsaken och begränsa följderna. Det gäller även i händelse av eget användarfel.

Som cyberhändelse räknas att datasystemet eller nätverket drabbas av:
skadlig kod (malware)
överbelastningsattack
olovligt intrång
utpressning (ransomware)
eget användarfel

Det som ersätts är:
utredningskostnader för att ta reda på orsaken till skadan
räddningskostnader för att återskapa data
kostnader för att anmäla förlorade personuppgifter
förlorad vinst på grund av verksamhetsavbrott och kostnader för att begränsa avbrottet

Läs mer om företagsförsäkringar på https://www.omsen.ax/foretag

Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Det var alla artiklar.