CLT Åland

De bygger i trä för allas vår framtid

Att bygga hus av trä, stora som små, är rätt, och starkt på kommande över hela världen. CLT Åland Ab med Christian Söderlund och Rasmus Donner lyfter fördelarna med trä framom betong eller stål.


– CLT är den bästa och mest hållbara lösningen när det gäller byggnader ur ett miljöperspektiv. Vi främjar den nordiska skogsnäringen, träbyggen binder koldioxid i processen, säger de.

Hittills har CLT Åland satt ihop åtta större byggnader, bland dem en lagerlokal, två egnahemshus och det mest omtalade, hittills – Silverskärs nya hotelldel Bodlängan som öppnades i somras. Där handlar det om en helt ny huskropp med sex lyxiga dubbelrum, allt konstruerat av CLT-element och täckt av plankor som fästs med träspik!
Grundaren Christian Söderlund är väldigt nöjd över detta men har aptit efter mer, tillsammans med nyblivne kompanjonen Rasmus Donner.
– Vi vet att CLT-element som produkt utmanar starkt i de flesta aspekter då vi jämför betongelement och traditionella elementväggar, men främst inom hållbarhet och framtidssäkring. Vi vet att man kan bygga väldigt mycket med CLT-teknik där man i dag använder betong, stål och olika samverkande konstruktioner, säger Christian Söderlund.

Hus av trä är miljövänligare och naturligare än allt annat.

Att bygga i trä är ett robust komplement och en väg mot nytänkande i en bransch där kugghjulen rör sig långsamt, men där omgivningen törstar efter ett nytt sätt att agera i jakten på ett mer hållbart samhälle. CLT växer närmast exponentiellt i Sverige och blir allt mer populärt i Finland och resten av Norden. Träbygge är en viktig del i det hållbarhetsarbete som pågår lokalt och globalt. Cementindustrin är under press till följd av allt större krav på livscykelanalyser när det gäller nybyggen.
– Vi har inte lösningen på allt men vi vet att CLT är ett starkt komplement till hur vi bygger på Åland och att det är en del av utvecklingen mot miljövänligare hus, tillägger Rasmus Donner.

De två entreprenörerna Christian Söderlund och Rasmus Donner kompletterar varandra. Söderlund är initiativtagaren och den som håller kontakten med industrin, forskningen och omvärlden. Donner är snickaren, svetsaren och byggnadsingenjören som i detalj vet hur både små och stora byggen ska skötas. De senaste åren har han agerat arbetsledare för flera större projekt i branschen. Tillsammans bildar de ett team som ser helheten; allt från kundens behov till fabriksprocessen och slutleveransen.
– Vi vet att den åländska byggbranschen är ganska konservativ men vi tror den är mogen för att testa detta nya sätt, som har så många fördelar jämfört med hur vi gjort hittills, säger Rasmus Donner.

Att bygga stora hus med hjälp av CLT-teknik är inte längre hokuspokus, det är en spännande verklighet. I Skellefteå finns till exempel Sara Kulturhus, en tjugo våningar hög träkonstruktion. I Milwaukee, USA, pågår bygget av ett 86 meter högt trähus. De internationella exemplen är många och blir allt fler. I Kina har man gjort en livstidsanalys på två sexvåningsbyggnader, det ena i betong och det andra i trä. CLT-alternativet genererade 75 ton mindre avfall; fem fullastade lastbilar.

Det är inte bara stora projekt som vinner på CLT. Även projekt som egnahemshus och större garage har stor fördel av detta byggnadssätt. CLT-elementen kan beställas av den enskilda byggaren likväl som den stora byggfirman. Att bygga trähus, i stort och smått, är förenat med en lång rad fördelar. Den allra tydligaste är såklart det minimala koldioxidavtrycket, men också själva inomhusatmosfären. De massiva CLT-träväggarna lagrar kyla under sommaren och värme på vintern. Plast är onödigt på insidan och vindskydd behövs inte på utsidan, CLT-elementen är täta.
– I själva verket har de hus som vi byggt överpresterat när det gäller energimätningar; de förbrukar mindre än de borde till följd av konstruktionen, säger Christian Söderlund.

CLT är dessutom det enda byggnadsmaterial som de facto sjunkit i pris de senaste tre åren; i vart fall i Finland. Det ökade intresset för CLT-lösningar har också medverkat till att leveranstiderna är märkbart kortare än för mycket annat byggnadsmaterial.
– I Finland går det snabbt att få tag i material. Vi agerar som leverantörer åt Hoisko som satsar på tillväxt och har stor kapacitet att producera mer, säger Söderlund.

De hus som vi byggt har överpresterat när det gäller energimätningar; de förbrukar mindre än de borde.

CLT är mycket snarlikt betongelement. I konstruktionsmässig mening kan det mesta som görs i betong när det handlar om husbyggen, ovan mark, byggas i trä. Den stora skillnaden är att koldioxidavtrycket inte går att jämföra, till CLT-alternativets fördel.
CLT är helt enkelt en jättetjänst för miljön utan att det behöver kosta extra i jämförelse med traditionella material.
– Vi kan inte bygga allt i trä. Betong och stål är fortfarande ett bättre alternativ för infrastruktur som broar, kajer och särskilt utsatta byggnadselement. När det handlar om det mesta annat är vi ett starkt alternativ, säger Söderlund.

CLT Åland agerar inte bara leverantör av väggelementen från Hoisko. Den åländska utmanaren har också exklusivitet med den norditalienska tillverkaren Rothoblaas. De konstruerar specialverktyg, tape, membran, vinklar, specialinfästningar och mycket mer som gör CLT-konstruktionen smidigare och effektivare.
Finns det då några nackdelar? Nej, hus av trä är miljövänligare och naturligare än allt annat. CLT Åland har tagit till sig detta och är redo att erbjuda ålänningarna en del av denna nya och friskare framtid.

Fakta CLT

Cross-Laminated Timber (CLT) eller korslimmat trä består av minst tre skikt av massiva träskivor med en tjocklek på mellan 12 och 45 millimeter. CLT öppnar för helt nya sätt att bygga med trä och kan i många fall helt ersätta betongelement som bärande stomme.
CLT borgar för hållbarhet och miljötänk vad gäller kolavtryck, krav på prestanda och kostnadseffektivitet.
CLT Åland samarbetar med CLT Finland i Hoisko, öster om Vasa, som tillverkar sin CLT med hjälp av finländsk gran av kvaliteten C-24 vilket är toppklass och garanterar att virket är testat.

Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Jörgen Pettersson

Från kneget till eget

Efter ett yrkesliv som anställda tog Camilla Jensen och Christa Silvander steget. I somras köpte de aktierna i Träningsverket och står nu på egna ben

LÄS ARTIKELN
Det var alla artiklar.