Experternas bästa aktietips – det ska du köpa, det ska du undvika

Satsa på bolag som inte påverkas av en sämre konsumtion och nordiska företag inom basindustrin som inte påverkas negativt av högre elpriser. Men håll dig borta från företag som är beroende av privatkonsumtionen och högt värderade tillväxtbolag. Det är Ålandsbankens Lars Söderfjell och Henrik Fagerholms bästa tips till placerare just nu.

L ars Söderfjell – som jobbat med att handla och analysera aktier sedan slutet av 1980-talet – har en placeringsfilosofi som i all sin enkelhet går ut på att hitta i första hand nordiska kvalitetsaktier till ett rimligt pris. Och på frågan vad som egentligen kännetecknar en kvalitetsaktie tar det inte många sekunder för honom att svara.
– Min definition av kvalitetsaktier har blivit lite av ett mantra jag kan rabbla upp om du väcker mig klockan tre på natten. Det är ett bolag med en robust affärsmodell, en god lönsamhet, en stark balansräkning och ett bra kassaflöde. Där har vi grundförutsättningarna. Sedan tillkommer även andra saker som att vi ska ha förtroende för ledningen, att värderingen ska vara rimlig och så vidare.
 
Både lönsamhet, balansräkningens styrka och kassaflödet kan enkelt mätas och uttryckas i siffror, men att bedöma ett bolags affärsmodell är mer av en konst. Här säger Lars att han fokuserar mycket på hur hållbar affärsmodellen är över tid – det vill säga hur stor risken är att bolaget får problem på grund av konkurrens, trubbel hos leverantörer, ändrade beteenden hos kunderna och så vidare.
– Det handlar om att göra en klassisk strategianalys där man tittar på olika risker, hot, möjligheter, svagheter i affärsmodellen och så provtrycker man den på olika sätt. Det finns inga affärsmodeller som är helt riskfria, men det viktiga är att FÖRSTÅ riskerna – att förstå vad som kan gå fel och hur illa det kan bli om det gör det.
 
Det här angreppssättet gör att Lars ofta tar in bolag i portföljen som inte bara står pall i en lågkonjunktur utan till och med kan använda sämre tider till att köra ifrån sina konkurrenter.
– Ta till exempel Atlas Copco och Kone, som jag betraktar som kvalitetsaktier. De har en god lönsamhet och återkommande intäkter i form service, underhåll och eftermarknad som kommer in oavsett om de säljer någon ny utrustningen eller inte. De har dessutom bra balansräkningar och kassaflöden som skapar en handlingsfrihet och en strategisk flexibilitet, som gör att de kan klippa till när svagare konkurrenter inte kan agera. Nästa gång vi får en rejäl lågkonjunktur ser jag bra möjligheter för de här två bolagen att flytta fram sina positioner ytterligare.
Förutom de eviga favoriterna Kone och Atlas Copco tipsar Lars om några aktier han tror kan utvecklas bra framöver.
– Vi har ganska mycket konjunkturstabila bolag i våra portföljer, bland annat läkemedel i form av Astrazeneca och Novo Nordisk. Vi ser ju att konjunkturen är på väg ner och de här bolagen påverkas inte av det.

Utrymmet för all lyxkonsumtion minskar och folk lär titta en gång extra på priset innan de stoppar något i varukorgen

Förutom läkemedel och bolag i branscher som inte är konjunkturkänsliga tror Lars det kan vara ett bra läge att plocka in vissa tillverkningsbolag i portföljen, mer specifikt sådana som inte missgynnas utan snarare gynnas av de höga energipriserna.
– Den andra kategorin vi har mycket av är ”nordisk basindustri med en bra energisituation”. Här är vi bland annat inne på UPM, som ju är storägare i kärnkraften i Olkiluoto. UPM äger i dagsläget 120 procent av sitt eget energibehov, så om de kunde sälja sin överskottsenergi till dagens marknadspriser skulle det bidra med 600 miljoner till deras rörelseresultat. Förutom att de har en bra energisituation har de två intressanta utvecklingsprojekt på gång – ett i Uruguay och ett i Tyskland – som kan öka bolagets intjäning med 30, 40 procent.

Henrik Fagerholm tror i sin tur att både banker och energiproducenter kan vara en bra investering just nu.
– Med tanke på hur räntan utvecklas lär intäkterna för bank och finans få ett uppsving. De stigande räntorna påverkar räntenettot i bankerna väldigt positivt, så på kort sikt gynnas definitivt bankerna.
Han lyfter också fram problemtyngda Fortum som, efter att ha tappat nästan 60 procent av sitt börsvärde hittills i år, nu ser billigt ut på lite längre sikt.
– Även om bolaget delar ut noll i dividend för 2022 – vilket är rätt sannolikt – bedömer vi att den genomsnittliga direktavkastningen de kommande åren ändå blir över 6 procent. För med tanke på hur höga elpriserna är lär det komma in rejäla kassaflöden i bolaget. Så om man har magsyror att hålla i bolaget under den här speciella perioden finns det på sikt fina värden i aktien.

Omvänt tycker Lars Söderfjell att man åtminstone för tillfället bör hålla sig borta från aktier som på något sätt är beroende av att konsumenterna fortsätter att spendera.
– Det enda bolaget som riktar sig direkt till privatkonsumenter som vi har i portföljen just nu är HM, och om jag hade fått backa bandet ett år skulle jag helst varit utan den aktien också. Till och med inom dagligvaruhandeln tror vi det blir tuffare, oavsett om vi pratar om Axfood eller Kesko. Utrymmet för all lyxkonsumtion minskar och folk lär titta en gång extra på priset innan de stoppar något i varukorgen, vilket påverkar även de här bolagen.

Lars Söderfjell säger att han som regel håller sig borta från högt värderade bolag, men att det är extra viktigt att vara försiktig med höga så kallade multiplar i tiderna när räntorna är på väg upp. Det vill säga, bolag som handlas till en hög kurs i förhållande till vinsten, balansräkningen, det fria kassaflödet, omsättningen och så vidare.
– Jag tycker fortfarande många tillväxtbolag är groteskt övervärderade, där Spotify är ett exempel. Att tjäna pengar över tid är själva syftet med aktiebolag och med stigande räntor tryter tålamodet snabbt med bolag som har en bristande intjäning. Så vi försöker ha bolag med låga multiplar – klassisk värdeinvestering helt enkelt.

Fredrik Rosenqvist

Fredrik Rosenqvist

Fler artiklar

Det var alla artiklar.