Förvaltaren som vill rädda världen, typ …

Ålänningen Alexander Jansson har det senaste året figurerat flitigt i media i egenskap av vd för CB Fonder och förvaltare för bolagets Save Earth Fund. Men namnet till trots handlar inte fonden i första hand om att rädda världen, utan om att skapa bra avkastning till andelsägarna. Alexander hissar gärna bolag som ägnar sig åt elektrifiering, är mer tveksam till förnybar energi och tror att Europa efter att ha varit på dekis i 15 år kan ha nått botten.
Om du följer med i svensk affärspress eller lyssnar på finanspoddar har du med stor sannolikhet stött på Alexander Jansson det senaste året. Och eftersom han förvaltar en miljöfond har du antagligen hört honom säga något smart om företag som ägnar sig åt förnybar energi, miljöteknik eller vatten.
– Jag har absolut synts mer i de här sammanhangen det senaste året. Du vet ju hur media fungerar. Det är ett flockbeteende där man får ett slags momentum. Någon hör dig säga något intressant och då vill ännu fler att du ska prata om de här sakerna. Och det är ju av samma orsak du ringer mig, säger Alexander och skrattar.
 
Alexander flyttade från Åland till Uppsala för att studera för ungefär 20 år sedan, och har sedan dess blivit kvar i Sverige. Aktieintresset föddes i ung ålder.
– Som tonåring märkte jag att farsan (Roger Jansson) höll på lite med aktier, och då blev jag intresserad. Första gången jag köpte aktier var när jag gick till banken tillsammans med min mamma Rigmor. Jag tror att Birka var den första aktie jag köpte, eller möjligtvis Ålandsbanken. Sedan vann jag Aktie-ÅM kring millennieskiftet och fick ännu mera blodad tand.

Att några få förvaltare har jobbat ihop så länge med att förvalta samma två fonder är ovanligt inom finansvärlden.

Under studietiden visade Alexander prov på framsynthet när han förstod att miljö kunde bli intressant för finansbranschen framöver. Han skrev en uppsats på ämnet och värvades till en private equity-firma, där han fick jobba med en fond som riktade in sig på onoterade, nordiska miljöbolag.
– Via det här arbetet kom jag i kontakt med Carl Bernadotte, grundare och huvudägare i CB Fonder. Carl hade startat miljöfonden Save Earth redan 2008, vilket egentligen var alldeles för tidigt. Ingen var intresserad av de här sakerna då, utan det tog fem år innan det började hända något med fonden.
 
De senaste dryga tio åren har Alexander jobbat på CB Fonder, där han tillsammans med Marcus Grimfors och Carl Bernadotte utgör bolagets tre man starka förvaltarteam. Tillsammans förvaltar de ungefär tre miljarder kronor fördelat på två fonder, CB Save Earth Fund och CB European Quality Fund, som startades redan 1995.
– Vi tre har jobbat tillsammans i mer än tio år. Europafonden var störst under många år, men idag är miljöfonden ungefär dubbelt så stor. Det här beror dels på den stora miljötrenden, dels på att miljöfonden är global, vilket blivit mer populärt i och med att Europa har gått mycket sämre än USA de senaste 15 åren.
 
Att några få förvaltare har jobbat ihop så länge med att förvalta samma två fonder är ovanligt inom finansvärlden. Men Alexander är en stor vän av långsiktighet och att hålla fast vid det som fungerar.
– Det långsiktiga perspektivet handlar ju om att inte ändra så mycket bara för att. Att vi bara är tre gör att beslutsvägarna är korta, men det gör också att det finns en process och att du måste förankra saker hos andra på ett sätt som du inte behöver om du är själv.
CB Save Earth Fund

Placeringsinriktning
CB Save Earth Fund lanserades 2008 och är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Läs mer om fonden och följ den spännande utvecklingen på fondens hemsida www.saveearthfund.se

 

Målsättning
CB Save Earth Fund har som mål att överavkasta mot jämförelseindex MSCI World Net över varje rullande 12-månadersperiod, med lägre standardavvikelse än index.

 

Investeringsmodell
CB Save Earth Fund investerar huvudsakligen i aktier samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Info hämtad från CB Fonder

Långsiktigheten syns även i sättet de två fonderna förvaltas. Miljöfonden omsätter ungefär tio procent av sitt innehav årligen, vilket innebär att fonden äger en aktie i genomsnitt tio år. Europafonden äger i genomsnitt aktierna i fem år.
– Snarare än att försöka hitta helt utbombade, cykliska bolag och sedan sälja dem när de är populära igen, letar vi efter kvalitativa tillväxtbolag som vi håller fast vid länge, trots att de kan vara högt värderade. Ett grundkriterium är att vi också riktar in oss på relativt stora, hyggligt välanalyserade bolag som kommit ganska långt. De får gärna vara marknadsledare eller åtminstone tvåa eller trea inom sitt segment, säger Alexander och fortsätter:
– När det gäller att skapa överavkastning tror jag mycket på att undvika brus och att vara långsiktig, på riktigt. Att till exempel inte låta enskilda kvartalsrapporter påverka, utan att bara ta hänsyn till saker som verkligen avviker från uppfattningen att det här rör sig om ett kvalitetsbolag.
 
Att försöka vara långsiktig och att verkligen lyckas med det är däremot två olika saker. Alexander och hans kollegor måste inte bara kämpa mot sina egna impulser att vara kortsiktiga. De måste dessutom tampas med att de som äger fonden ibland kan ha kort tålamod, vilket gör att de kan ta ut eller sätta in pengar i helt fel lägen.
– Jag brukar jämföra det med en tvål: ju mer du gnider på tvålen, desto mindre blir det kvar av den. Det är samma sak med en aktieportfölj. Ju mer du är där och gnuggar, desto mer försvinner i avgifter och dålig tajming. Men det som gör det här extra svårt är att de som investerat i fonden också sätter press på oss. Om fonden går dåligt under en tid får vi utflöden från den, vilket hotar hela vår business. Omvänt kan stora inflöden när det går bra få dig att tro att du är skickligare än du i själva verket är.
– Så placeringar handlar om att hålla på länge, lära sig lite hela tiden och alltid minnas hur svårt det är.

Ju mer du gnider på tvålen, desto mindre blir det kvar av den. Det är samma sak med en aktieportfölj.

Save Earth Fund startades som sagt redan 2008, vilken nästan är förhistorisk tid när det handlar om miljöfonder. Att fonden har en så lång historik kan även förklara det något ambitiösa namnet om att den ska rädda världen.
– Idag skulle det kännas lite fel att starta en fond med det namnet eftersom i princip alla håller på med hållbarhet. Men eftersom det inte fanns några andra miljöfonder när den startades valdes ett namn som var lite utmanande. Kan en fond rädda världen? Det är förstås en subjektiv bedömning, men genom fonden investerar vi i förnybar energi, miljöteknik och vatten. Om man anser att det här är tre viktiga områden kan man väl säga att man är med och räddar världen om man investerar i fonden, eftersom man finansierar bolag som bidrar till lösningar och är innovativa, säger Alexander och fortsätter:
– Däremot är vår utgångspunkt inte att rädda världen, utan att skapa en hög riskjusterad avkastning åt dem som äger fonden. Vi har valt den här inriktningen för att vi tror att ledande bolag inom de här sektorerna kan växa snabbare än det globala genomsnittet, just på grund av viktiga strukturella megatrender.
 
Eftersom fonden investerar i marknadsledande bolag inom sektorer som växer kraftigt är värderingarna ofta höga. Att ett bolag värderas högt i förhållande till exempelvis sin omsättning eller sin vinst är däremot inget som nödvändigtvis bekymrar trion på CB Fonder.
– Vi försöker snarare investera i den typen av bolag som förtjänar en hög värdering, just för att de växer snabbare än marknaden, säger Alexander.
 
Däremot försöker man undvika att dras med när det blir en hajp kring en viss sektor, och i stället tänka några steg längre än att investera i de uppenbara casen. Det bästa sättet att kapitalisera på omställningen till förnybar energi är, för att ta ett exempel, inte nödvändigtvis att investera i bolag som producerar vindkraftverk, solpaneler eller själva energin, utan att hitta mer lönsamma och stabila bolag i andra sektorer.
– Vi är generellt tveksamma till bolag inom både sol och vind. Det är låga marginaler genom i princip hela värdekedjan. Visst, sektorn växer, men konkurrensen är hård och på grund av den tekniska utvecklingen säljer man något som hela tiden blir billigare. Ta Vestas, som är ledande inom vindsektorn, men har väldigt svårt att tjäna några pengar, säger Alexander och fortsätter:
– Vi tror snarare att man ska investera i elektrifiering och energieffektivisering. Det här är områden det satsas väldigt mycket inom – till exempel hela fastighetssektorn investerar mycket i att få ner sin energiförbrukning. Här behöver man inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns väletablerade bolag som tjänar bra med pengar. Även inom elektrifiering finns det många befintliga aktörer med lång historik som kan bli tydliga vinnare.
 
Det här sättet att resonera återspeglas i fondens största innehav. Där finns inga vind- eller solbolag, men väl värmepumpstillverkaren Nibe, elektroteknikkoncernen Schneider Electric och amerikanska Xylem, som i första hand riktar in sig på vatteninfrastruktur.
– Det handlar om att söka några rader bakåt, förbi de uppenbara bolag som alla tänker på, säger Alexander.
En stor snackis inom finansvärlden – och i synnerhet bland alla som förvaltar Europafonder – är hur länge europeiska aktier kan fortsätta att gå så dåligt.
– Förhållandet mellan amerikanska och europeiska aktier brukar vara cykliskt, där de turas om att gå bättre under några år. Men vi har aldrig någonsin sett en så här svag period för Europa. De senaste 15 åren har europeiska aktier som helhet varit en katastrof. Jag ser det här som extremt oroväckande och något som det pratas väldigt lite om rent politiskt. Man borde fundera mycket mer över det här, för det är uppenbart att något inte står rätt till med Europa.

Det viktigaste är att vara långsiktig och inte tro att man är ett geni som kan hitta aktier som alla andra missat.

Däremot tror och hoppas Alexander att den stora nedgången för europeiska aktier som följde på Rysslands invasion av Ukraina kan ha markerat botten på denna 15-åriga nedgång. De senaste månaderna har dessutom europeiska aktier gått mycket bättre än amerikanska.
– Rysslands invasion av Ukraina blev den sista droppen för många. Och när den sista säljaren säljer, då brukar det vända. Kriget i sig är bedrövligt och en slakt i Stalins anda, men aktiemarknaden är ju rätt krass. När Europa fick kniven mot strupen i energifrågan lyckades man ställa om rätt bra. Vi har även en bas av industribolag som deltar i upprustningen och den nya våg av industrialisering vi ser. Och när vi får fred i Ukraina kan det komma att ske stora investeringar i Ukraina, en slags ny Marshallplan, säger Alexander och fortsätter:
– Förväntningarna på vinsttillväxten för europeiska bolag är dessutom historiskt låga, så en recession är redan inprisad. Europa behöver vakna till, och för att det ska ske behövs det ofta något omskakande. Så vi får hoppas att något gott kommer ur allt det som hänt.
 
I dagsläget erbjuder inte någon bank i Finland sina kunder möjligheten att investera i CB European Quality Fund. Däremot kan Nordnets finska kunder teckna andelar i CB Save Earth Fund.
– Och i Sverige finns bägge fonderna tillgängliga nästan överallt, inklusive för dem som har ett konto på Ålandsbanken Sverige, säger Alexander.
Vad är den bästa respektive sämsta placeringen du gjort?
– Jag försöker leva som jag lär, det vill säga att det viktigaste är att vara långsiktig och inte tro att man är ett geni som kan hitta aktier som alla andra missat. Så min egen portfölj består enbart av våra två egna fonder samt investmentbolag. Min sämsta affär har snarare varit de gånger då jag under oroliga tider haft lite för låg exponering mot aktiemarknaden. Historiskt har ju det bästa över tid alltid varit att vara fullinvesterad.
Fredrik Rosenqvist

Fredrik Rosenqvist

Fler artiklar

Det var alla artiklar.