Futuristen som hjälper bolag skaffa framsyn

Futuristen Niko Herlin har jobbat med framtidsfrågor i mer än 20 år och anlitas flitigt av företag och andra organisationer som vill bli bättre på att forma sitt eget öde. Han behöver inte fundera länge över varför han tycker just framtiden är så intressant.

– Det är ju det enda vi på riktigt kan påverka, plus att framtiden som koncept är väldigt spännande.

Niko Herlin har sin yrkesbakgrund inom bland annat Finpro, dagens Business Finland, men valde 2014 att bli entreprenör när han grundade företaget Great Minds där han fungerar som partner och futurist.
– Som futurist hjälper jag främst organisationer att blicka framåt. Att de på riktigt ska kunna skapa den framtid de vill ha, men också bättre klara av att navigera i tider av osäkerhet och förändring.
Framtiden kan förstås betyda allt från imorgon till år 2199 och framåt, men i sitt arbete med företag jobbar Niko oftast med en framtid som inte är för avlägsen men heller inte ligger för nära.
– En framtid som är tillräckligt långt bort för att den ska vara annorlunda än hur det i dag, men ändå så pass nära att vi kan handskas med den. Visst kan det vara spännande att ta sikte på 2196, men även om vi löst frågan om evigt liv tills dess har jag svårt att föreställa mig hur mitt liv ser ut när jag är över 200 år gammal.

Vad har du för grundinställning till framtiden?
– Oj, det har jag faktiskt aldrigt tänkt på. Det första som kommer upp i huvudet är optimism. När jag blickar framåt tror jag vi kan göra något bra. Det lär inte bli lätt eller problemfritt, men i grunden har jag en positiv framtidstro.

”Det farligaste som finns är när ett företag känner att det bara finns ett sätt att göra saker på, att det saknas alternativ.”

När Niko hjälper företag och organisationer att bli mer framsynta handlar väldigt lite om att försöka göra prognoser. I stället brukar han trycka på tre principer som mer handlar om att skaffa sig bra verktyg och arbetssätt än att ägna sig åt gissningslekar.
– Min första princip är att man inte ska tänka att det finns en framtid, utan flera, där det kan hända både goda och onda saker. Och när man tänker sig olika framtider är fantasi väldigt viktigt. Min andra princip är att framtiden inte är något som drabbar oss, utan något som vi själva skapar. Den tredje principen handlar om uthållighet och systematik. Framtiden flyttar hela tiden på sig, så att bli framsynt är något man måste jobba med hela tiden.

Hur ska då företag förhålla sig till framtiden, förändring och innovation – till risken att bli utkonkurrerad av någon som varit framsynt nog att tänka nytt och till möjligheten att själv bli den som flyttar fram sina positioner och innoverar tack vare framsynthet?
– Företag kan inte bara koncentrera sig på framtiden och strunta i den dagliga verksamheten, men man ska heller inte bara fokusera på det man gör i dag. Det gäller att hitta en balans där man både gör det man är bra på idag, men samtidigt fördomsfritt våga titta både framåt och åt sidan.

Det Niko menar med att ”titta åt sidan” handlar om att företag måste lyfta blicken och se på vad som händer utanför den egna branschen, för annars är risken att någon kommer från sidan och ställer precis allt på ända. Ungefär som Apple gjorde för Nokia och Ericsson.
– Problemet är att de som verkar inom samma bransch ofta tänker helt lika och har samma grundläggande antaganden och affärsmodeller. Då är risken stor att det kommer in någon från en helt annan bransch och gör saker på ett nytt sätt. Det farligaste som finns är när ett företag känner att det bara finns ett sätt att göra saker på, att det saknas alternativ. Det vill säga, när allt funkar, pengarna flyter in och man blivit lite för lat och bekväm. Just då är det extra viktigt att utmana sig själv och försöka tänka lite annorlunda, för när krisen är ett faktum och man är tvungen att tänka om är det oftast försent.

Jag stöter ofta på åsikten att fantasi inte är något som hör hemma i en ledningsgrupp, utan där är det något seriöst man håller på med och då är det Excelfiler man ska ägna sig åt.

Ett bra sätt för företag att bli mer framsynta är att skaffa sig verktyg och en kultur där man får använda fantasi, göra alternativa planer, experimentera och inte minst snappa upp saker som är på gång utanför den egna branschen. I synnerhet när det gäller finländska och åländska företag säger Niko att det svåraste ofta är att frammana tillräcklig fantasi.
– Jag stöter ofta på åsikten att fantasi inte är något som hör hemma i en ledningsgrupp, utan där är det något seriöst man håller på med och då är det Excelfiler man ska ägna sig åt. Men jag skulle säga att våra företag inte behöver oroa sig för att man har för stor fantasi i dagsläget. Jag skulle vara mer oroad över att man lägger för stort fokus på att optimera den dagliga verksamheten och att försöka vara rationell.
 
Därför tycker Niko om att lyfta fram företag som väljer att göra saker på ett annat sätt och utmana gängse teorier för hur man ”ska” göra.
– Vincit till exempel, det finska it-bolaget med sitt leadership as a service, eller holländska Buurtzorg, ett bolag med tiotusentals anställda men utan chefer. För vem har sagt att organisationer måste se ut som de gör i dag, där de är organiserade efter någon gammalmodig, Tayloristisk modell med en massa förmän? Vem säger att vi ens måste ha några förmän?
Du brukar inte vilja gissa om framtiden, men jag frågar dig ändå, vart tror du vi är på väg?
– Jag är väldigt optimistisk vad gäller framtidens arbetsliv och hur världen ser ut. Jag tror att vi i framtiden har robotar som arbetskompisar och att vi människor jobbar med saker vi är bra på och tycker om. Min dröm är en framtid där alla tycker om sitt jobb. Det är kanske en utopi, men jag tror vi rör oss i den riktningen. Däremot blir inte vägen dit lätt, utan tvärtom väldigt svår för många. På samma gång finns det en ökad polarisering i vårt samhälle som oroar mig och som jag tror blir avsevärt mycket värre än vad vi ser i dag.
Vad tror du händer och blir de stora trenderna 2023?
– Det är kanske inte så svårt att uttala sig om eftersom det lär bli mycket av det som redan händer i dag. Det mesta lär väl handla om räntor, inflation, energipriser och kriget i Ukraina. Och tänk om inflationen löser sig och kriget i Ukraina tar slut – det skulle vara en väldig energiinjektion! Å andra sidan kanske vi får ett tredje världskrig och då går ju allt åt helvete. Det tror jag i och för sig inte, men visst är det ju en möjlighet att Finland är i krig 2023.
Vad gör en futurist?

Futurister – ej att förväxla med dem som hängav sig åt den konstnärliga strömningen futurismen i början av 1900-talet i Italien – ägnar sig som namnet antyder åt framtiden. I normala fall analyserar de och ger råd i frågor som rör trender, olika framtidsscenarier, möjligheter och riskhantering.

Fredrik Rosenqvist

Fredrik Rosenqvist

Fler artiklar

Det var alla artiklar.