Föreslå pristagare till Landsbygdsgalan!

Äntligen är det dags igen, landsbygden behöver dig och dina förslag till pristagare inför den stora Landsbygdsgalan på Breidablick i mars 2024. Sista dagen att lämna in nomineringar är söndagen den 12 november 2023.

Landsbygdsgalan, som arrangeras vartannat år,  äger rum lördagen den 2 mars 2024 på Breidablick i Finström. Syftet är att uppmärksamma företagare som tagit det extra steget inom landsbygdsnäringarna. Avsikten är att hitta de goda förebilderna som lyfter sitt eget företag och utgör inspiration för andra.

Vem kan nomineras? Nomineringar till Landsbygdsgalan ska rikta sig till jordbrukare, fiskare, fiskodlare, livsmedelsförädlare, skogsägare, matambassadörer och organisationer inom landsbygdsnäringarna.

Vem kan nominera? Nomineringen är öppen för alla. Privatpersoner, föreningar och företag – alla kan nominera.

Årets pristagare fördelas på sex olika grupper, det är fritt fram att nominera pristagare till alla! Sista dag för att lämna in nomineringar är söndagen den 12 november 2023. 

 

ÅLANDS FRÄMJARE AV FISKERINÄRINGEN 2024

Priset ges till ett företag som med intresse och engagemang bedriver ett yrkesmässigt fiske, fiskodling eller -förädling som den utvecklat på ett nyskapande sätt. Priset kan också tilldelas en person, organisation eller ett företag som genom betydande insatser främjat fiskerinäringen på Åland.

ÅLANDS LANDSBYGDSFÖRETAGARE 2024


Priset ges till ett företag som målmedvetet satsar på att utveckla sin verksamhet, är en förebild för andra och tänker nytt, lönsamt och hållbart samt skapar arbetsplatser.ÅLANDS SKOGSVÅRDARE 2024


Priset ges till en person, organisation eller ett företag som med intresse och engagemang bedriver ett långsiktigt skogsbruk eller aktiv skogs-/viltvård i kombination med god miljöhänsyn.ÅLANDS MILJÖSATSNING 2024


Priset ges till en person, organisation eller ett företag som gjort en betydande miljösatsning i sin verksamhet.  ÅLANDS UNGA ENTREPRENÖR 2024


Priset ges till en ung, målmedveten företagare som visar framtidstro och har satsat på en primärnäring eller livsmedelsförädling. ÅLANDS MATAMBASSADÖR 2024


Priset ges till en person, organisation eller ett företag som förmedlar matglädje och stärker kännedomen om åländsk mat och råvaror – axgan.


Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Jörgen Pettersson

Från kneget till eget

Efter ett yrkesliv som anställda tog Camilla Jensen och Christa Silvander steget. I somras köpte de aktierna i Träningsverket och står nu på egna ben

LÄS ARTIKELN
Det var alla artiklar.