Leader utvecklar hela Åland

Hittills har Leader Åland delfinansierat över 240 olika projekt som gjort Åland bättre. I höst inleds den tredje programperioden och verksamhetsledaren Alexandra de Haas är redo. 

– Vi hoppas på massor av nya ansökningar, säger hon.

Lokalkraft Leader Åland har sedan 2007 bidragit i utvecklandet av lokalsamhället i alla åländska kommuner. I höst inleds den tredje programperioden som sträcker sig fram till 2027 och möjligheterna är om inte oändliga så många.

Leaderprogrammet är en metod inom EU med målet att utveckla lokalsamhället och stärka attraktionskraften, något vi alla drar nytta av och något som syns i vardagen. På Åland har fler än 240 olika projekt inom Leader och Fiskeleader genomförts.

– Avsikten med våra projekt är att de ska främja inflyttning och sysselsättning genom lärande och kultur, ökad delaktighet och tillgänglighet, meningsfull fritid, välmående natur och vacker miljö, säger verksamhetsledaren Alexandra de Haas.

Leader Åland håller till i Ålands Landsbygdscenter och är i ständig kontakt med ett brett nätverk som på olika sätt bidrar med råd och dåd. Förutom det åländska landsbygdsklustret har Leader Åland också stöd av 3.000 olika Leadergrupper runtom i Europa.

Klimatsmarta lösningar, delningsekonomi, småskalig odling, höjd beredskap är områden som vi gärna stödjer,

I den lokala utvecklingsstrategin som nyligen godkänts, för åren 2023-2027, är det tre fokusområden som sticker ut:
  • Ett attraktivt och levande samhälle ger livskvalitet.
  • Lokalt engagemang för klimatanpassning och biologisk mångfald.
  • Kompetens och samverkan främjar utveckling.

Detta kan låta komplicerat men är i själva verket mycket enkelt. Alexandra de Haas har byggt upp massor av insikter som hon gärna delar med sig av:
– Vårt uppdrag är att öka trivseln och attraktionskraften i lokalsamhället. Det kan handla om fritidsaktiviteter för alla åldrar, natur- och kulturupplevelser, smarta servicelösningar, gemensamma samlingsplatser för både jobb och fritid eller något helt annat. Alla förslag är välkomna!

I Leaderprojektet är hållbarhet och biologisk mångfald nyckelord. Omställning är något som ständigt pågår och som Leader stödjer aktivt.
– Klimatsmarta lösningar, delningsekonomi, småskalig odling, höjd beredskap är områden som vi gärna stödjer, ger Alexandra de Haas som exempel.
 
När det handlar om kompetens och samverkan sker det för att utveckla företagande och entreprenörskap genom omvärldsspaning.
– Vi stödjer regionala och internationella samarbeten, studieresor, utbildningstillfällen, marknadsföring, byaplaner, analyser, utredningar och förstudier vilka kan leda till utveckling, säger Alexandra de Haas.
 
Vägen från idé till förverkligande behöver inte vara särskilt lång. Inom Leader Åland behandlas förslagen inom en månad varefter Ålands landskapsregering gör en teknisk kontroll före beslutet, den handläggningstiden är som mest tre månader.
Fast detta låter rätt byråkratiskt, kan vem som helst faktiskt genomföra ett Leader-projekt?
–Ja! Det är mycket enklare än det kan framstå. Hör av dig så berättar jag mer!
 

Hör av dig!

Har du en projektidé eller vill ha rådgivning om en befintlig projektansökan?

Kontakta verksamhetsledare Alexandra de Haas, tel 04573450450.

 
 

Vem kan få Leaderstöd?

Projekten ska öka trivseln och attraktionen att bo och leva på Åland, med avstamp i lokalsamhället. Projekten ska passa inom något av följande fokusområden:

  • Ett attraktivt och levande samhälle ger livskvalitet.
  • Lokalt engagemang för klimatanpassning och biologisk mångfald.
  • Kompetens och samverkan främjar utveckling.

Projekten skall vara utvecklande och allmännyttiga – resultaten ska inte vara begränsade till enbart några få. Projekten ska passa inom ramen för ”Leader strategi för Åland 2023-2027”.

Special för fiske

Fiskeleaderprojektet är på gång och föreslås bestå av tre fokusområden:

  • Välmående fiskbestånd och livsmiljö.
  • Smak av sjö & hav.
  • Fiskekultur i arbete och fritid.

Stödmottagaren måste ha ett FO-nummer. Föreningar och andra registrerade organisationer (t.ex samfälligheter, fiskelag, byalag), aktiebolag och kommuner kan vara stödmottagare. Projektet ska leda till utveckling eller förbättring för fler än de som genomför projektet och det ska leva vidare efter att projekttiden löpt ut.

Hur mycket stöd kan projektet få?

Stödet per projekt är omkring 60 % av budgeten. Leaderstödet består av medel både från EU och Ålands landskapsregering. Stödet fås procentuellt mot redovisning. Talkoarbete kan användas som privat finansiering och värderas till 20 euro per timme och 40 euro per timme om det krävs maskiner.

Förverkligade Leaderprojekt
Företagsam skärgård rf fick 47.696 euro av en budget på 59.620 euro för att utveckla metoden Bobarhet, en förenklad hållbarhetsanalys som tar sikte på om en ö är ”bobar” i form av bostäder, jobb, skola, butik, transporter och social service.
 
Brändö hembygdsförening rf fick 30.109,10 euro av en budget på 50.181,24 euro för att renovera köket i hembygdsgården och utveckla verksamheten. Även salsgolvet renoverades för att ordna såväl stora som små evenemang i lokalen.
 
Mariehamns pensionärsförening rf fick 20.577 euro av en budget på 34.295 euro för att höja de äldres digitala kunskap. Detta projekt ger möjlighet att ”komma upp på nätet”, vilket visade sig vara viktigt i samband med Covid-19 pandemin.
 
Rädda Lumparn rf fick 12.240 euro av en budget på 20.400 euro för att bygga en reningsdamm vi mynningen av Storängsdiket i Jomala. Syftet är att leda vattnet från diket in i reningsdammen istället för ut i Lumparn.
 
Stora Båtskär rf fick 28.845 euro av en budget på 48.075 euro för att skapa en triangel av besöksmål för när- och fjärrturism i den sydvästra skärgården tillsammans med de redan populära besöksmålen Kobba Klintar och Rödhamn.
 
Temaprojektet Fisken ska fram samordnar direkta insatser som ökar fiskebestånden och sprider kunskap om dessa. Detta har resulterat i åtta konkreta delprojekt. Av budgeten på 39.487,40 euro blev Leaderstödet 23.692,44 euro.
 
Leader - Styrelse
Therese Ling (ordförande), Brage Wilhelms (vice ordförande), Bo-Erik Sandell, Britt-Marie Williams, Jaana Ojanen, Marie Snällström och Roger Nordlund. Suppleanter: Björn Gustbee, Jonny Karlström och Erica Sjöström. Styrelsen ansvarar för verksamheten, själva ansökningarna hanteras av den lokala aktionsgruppen (Leadergruppen) och Fiskeleadergruppen, när det handlar om fiske.
Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Jörgen Pettersson

Från kneget till eget

Efter ett yrkesliv som anställda tog Camilla Jensen och Christa Silvander steget. I somras köpte de aktierna i Träningsverket och står nu på egna ben

LÄS ARTIKELN
Det var alla artiklar.