Miljöbevis till Brändöodling

Åländska fiskodlingsföretaget Brändö Lax har som första mottagare beviljats ASC-certifiering för ansvarsfulla metoder inom odling av finländsk fisk i havet. ASC är en märkning som gör det enkelt för konsumenter och återförsäljare att identifiera fisk som är hållbart odlad när det gäller miljö och socialt ansvar.

ASC, Aquaculture Stewardship Council, är en internationell, ideell organisation grundad av Världsnaturfonden (WWF) och Sustainable Trade Initiative (IDH). Certifiering är en indikation på verksamhetens transparens och ansvar genom hela produktionskedjan. Mer information om ASC finns på organisationens hemsida www.asc-aqua.org.

”Vi är naturligtvis väldigt stolta över vår certifiering. Vi har investerat i fiskarnas välmående, livsmedelssäkerhet, minimering av miljöpåverkan och socialt ansvar i flera år. Denna certifiering gör vårt långsiktiga arbete synligt, särskilt för konsumenterna”, säger Karl-Johan Henriksson, vd på Brändö Lax.

Efterfrågan på inhemsk fisk är högre än utbudet. Inhemskt odlad fisk är ett hälsosamt och klimatvänligt val som skapar jobb i skärgården och samtidigt ökar försörjningsberedskapen. Syftet med programmet för främjande av inhemsk fisk som regeringen godkände förra året är att avsevärt öka tillgången på och andelen inhemsk fisk i konsumtionen, men branschens verksamhetsförutsättningar och dess tillståndsprocesser är fortsättningsvis utmanande.

”Vi hoppas att ASC-certifieringen ska öka våra möjligheter att odla hållbar inhemsk fisk”, säger Karl-Johan Henriksson.

Brändö Lax Ab är ett traditionellt fiskodlingsföretag baserat i Brändö på Åland med rötter i skärgården. Bolagets affärsverksamhet är ansvarsfull och ekonomiskt hållbar. Brändö Lax är en av de ledande finländska matfiskodlarna. ASC-certifiering har beviljats regnbågslax och deras rom som odlas av Brändö Lax.

På den här länken kan du läsa mer om Brändö Lax i Ålands Handel!

Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Fler artiklar

Jörgen Pettersson

Från kneget till eget

Efter ett yrkesliv som anställda tog Camilla Jensen och Christa Silvander steget. I somras köpte de aktierna i Träningsverket och står nu på egna ben

LÄS ARTIKELN
Det var alla artiklar.