Miljösmarta lösningar är teknikkonsulternas vardag

Vägen från en idé på ett ritbord till verklighet kan vara lång och fylld av överraskningar – speciellt när det gäller fastigheter. Med hjälp av samhällsbyggnadskonsulterna på Bengt Dahlgren blir vägen från idé till verklighet kortare, och du kan fokusera på det som är viktigast för dig. I fokus finns alltid hållbarhet, miljö och energi.

 

För Bengt Dahlgren är mötet och samtalet med kollegor, kunder och samarbetspartner vägen till hållbara lösningar. All verksamhet handlar om att skapa hållbara och levande fastigheter där människor mår bra, oavsett om det gäller inomhusmiljö, mindre miljöpåverkan eller smartare energieffektivisering.

Fastigheter byggs för människor att vistas i eller ha som arbetsplatser och vi sitter ju faktiskt inomhus den allra största delen av våra liv. Mot den bakgrunden är det enkelt att begripa vikten av att göra rätt.

I praktiken kommer en fastighetsägare med en idé som Bengt Dahlgren, med stöd av omfattande och dokumenterad kunskap, förädlar och förverkligar. Det handlar om att projektera tekniska system, upphandla entreprenörer, kontrollera att arbetet blir rätt utfört och när allt är klart överlämna och utbilda fastighetsägarens driftorganisation.

– Vi tycker inte man ska nöja sig med att en fastighet fungerar rätt okej. Vi ställer höga krav på alla fastigheter och deras funktion. En fastighet måste vara hållbar, flexibel och enkel att sköta, säger Nic Häggblom som är chef för Bengt Dahlgrens Ålandskontor.

 

Specialisterna som jobbar för Bengt Dahlgren har alla sina egna områden som de känner bäst. Att man nu valt att starta verksamhet på Åland är inte för att kunna flytta hem och ta det lugnt, tvärtom.

– Vi ser Åland som en stark bas för vår fortsatta utveckling, som människor och som företag. Här kan vi nå balans mellan ett rikt familjeliv och starkt fokus på samhällsbyggnadens alla möjligheter i form av tekniska och hållbara lösningar. Vi är här för att växla upp och ser ett ökat intresse och behov av våra tjänster. Vår marknad är inte bara lokal, vi har flera projekt även utanför Ålands gränser vilket bidrar till att vi alltid är uppdaterade när det handlar om nya tekniska systemlösningar, säger Nic Häggblom.

Kunskap känner som bekant inga gränser och kännedom om olika förhållanden är alltid en styrka. Kontoret på Åland har obegränsad tillgång till alla insikter från de övriga medarbetarna inom Bengt Dahlgren och deras olika projekt som också inkluderar pågående forskning och utveckling som bedrivs. Bland annat sker flera samarbeten tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

– Inom Miljö och Hållbarhet finns stor och ökande efterfrågan från fastighetsägare där man önskar stöd med exempelvis EU Taxonomin, miljöcertifieringar, hållbarhetsdeklarationer, energikartläggningar, energilagring, solcellsparker och CO2-neutrala fastigheter. Våra kunder är just nu även måna om att deras fastigheter har god friskluftsomsättning efter ny forskning kring ventilation och coronavirus, säger Häggblom.

 

Anna Selenius har bred erfarenhet från sjukhusbyggen och större företag och hon brinner för kundperspektivet.

– Som projektledare gäller det alltid att se helheten i alla detaljer och med den utgångspunkten vara bron mellan kunden och övriga projektmedlemmar, säger hon.

När det handlar om att bygga sjukhus, vilket är extremt komplicerade konstruktioner, får man till exempel aldrig glömma människorna som allt handlar om.

– Jag pratar därför mycket med vårdpersonal och översätter deras tankar till ingenjörerna, säger Anna Selenius.

I konsultrollen ingår också förmågan att växa och utvecklas tillsammans med projektet. Det krävs olika skickligheter vid olika skeden och timingen är betydelsefull.

– Rätt beslut måste alltid komma vid rätt tidpunkt.

Här kommer erfarenheten hos Bengt Dahlgrens konsulter väl till pass. Från de breda penseldragen i projektstarten till de små detaljerna som skapar vardag när allt är klart. Detta syns kanske allra tydligast när det handlar om sjukhusbyggen.

– Vård är oerhört komplext och föränderligt och det gäller att planera för det oförutsedda. Det viktigaste i sjukhusprojekt är att alltid tänka på vårdtagaren. Vi vill ju alla att de som vårdas på sjukhus ska få tillgång till den senaste tekniken. Den inställningen måste finnas med i hela projektets genomförande. Jag har varit med om att konstruera ett antal röntgenenheter som i sista stund förändrats eftersom ny röntgenutrustning köpts in. Det löste vi genom att alla parterna drog sitt strå till stacken och tillsammans kunde vi framgångsrikt lösa uppgiften, understryker Anna Selenius.

Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Fler artiklar

Det var alla artiklar.