Åland förser hela Finland med fisk

De åländska fiskodlingarna på Föglö, Brändö och Eckerö levererar nästan hälften av all inhemskt odlad fisk i Finland. Dagligen går fisktransporter vidare till hela landet i en omsorgsfullt organiserad infrastruktur. Det handlar om uppemot 30 miljoner portioner hälsosam åländsk fisk som landar på de finländska matborden, varje år.

Åländsk regnbåge är protein av bästa slag och tack vare mödosam och långsiktig utveckling av verksamheten har utsläppen från fiskodlingar minskat med sjuttio procent sedan 1990-talet. Det är winwin för alla. Klimatavtrycket är lågt i jämförelse med andra proteinkällor. Med hjälp av 100 kilo foder får du till exempel bara 4 kilo nötkött, 17 kilo gris och 21 kilo kyckling medan du får hela 61 kilo odlad fisk!
 
När det handlar om vattenförbrukning ligger odlad fisk också i topp. För att få fram ett kilo nötkött krävs 15.400 liter vatten medan samma mängd odlad fisk bara behöver 2.000 liter. Det fungerar på samma sätt om vi mäter koldioxid per kilo. Ett kilo nötkött lämnar tio gånger större avtryck i vår miljö jämfört med ett kilo fisk.
 
Miljöarbetet är av högsta prioritet i och kring alla odlingar. Allt annat är otänkbart, företagen och dess anställda lever och bor i samma områden som odlingarna finns. Sedan 1980-talet har fosforutsläppen minskat med 82 procent och kväveutsläppen med 68 procent. Fiskodlingar är hållbara även i förhållande till RAS-odling, alltså landbaserad verksamhet.

Vi är ett skärgårdsföretag och vill fortsätta vara det om det bara är möjligt.

En rapport från Matfiskodlarna slår fast att ”Sammanfattningsvis är klimatavtrycket (CO2-ekvivalenter) från en RAS-odling grovt räknat ungefär dubbelt så stort som från odling i nätkassar. Foder, energiförbrukning och transporter har en stor påverkan på båda systemen.”
 
Hållbarhet handlar om mer än klimatavtryck, fiskodling står för en stor mängd arbetsplatser i skärgården, dels genom direkta arbetsförhållanden och dels genom ett brett nätverk av underleverantörer.
– Vi är ett skärgårdsföretag och vill fortsätta vara det om det bara är möjligt. Förutsättningarna för att bedriva verksamhet i skärgården är mycket utmanande och kräver insatser som gör det möjligt att konkurrera med andra och större leverantörer, understryker Nordic Trouts vd Alf-Håkan Romar.
 
Ålands fiskodlarförenings verksamhetsledare Rosita Broström förklarar för Michael Björklund och Matias Jungar hur modern odling fungerar och varför ständigt fokus ligger på hållbarhet och miljöhänsyn.
Till skillnad från den rödlistade norska laxen som rest långt innan den når de finländska hushållen är åländsk regnbåge grönlistad av WWF och växer nära vår inhemska marknad där efterfrågan är stor. Nordic Trout bedriver odlingsverksamhet på Föglö och exporterar större delen av fisken till Finland där behovet av inhemsk mat är stort och i stigande.
Den finländska regeringen har också identifierat närodlad mat och regnbåge som en extremt viktig del av försörjningsberedskapen. Dessutom är fisken både god och fylld av nyttiga näringsämnen.
 
En varm förespråkare av inhemskt odlad fisk är mästerkocken Michael Björklund som i somras besökte odlingar i Föglö tillsammans med programledaren Matias Jungar i Yle-produktionen Närmat.
– Det var fantastiskt roligt att besöka odlingarna och se hur det går till i praktiken. Det är häpnadsväckande så mycket som hänt bara under de senaste åren. Jag har levt kvar i det gamla tankesättet att en odling skapar stora utsläpp men så är det inte nuförtiden, det går inte ens att jämföra, säger Björklund.
 
I samband med besöket fick mästerkocken och Matias Jungar testa att håva upp fisken direkt ur kassarna.
– Det var spännande och skoj och faktiskt rätt svårt att få upp fiskarna, särskilt öringen var snabb, säger Björklund.
Regnbåge är en fisk som Michael Björklund gärna använder, både när det handlar om flotta statsbesök eller vanliga lunchtillställningar.
– Regnbåge håller för allt, den kan ätas rå och den kan förädlas till vad som helst. Man kan rimma den, sota, röka, steka och dessutom är den enastående i soppor!

Det är tusen gånger bättre för alla att äta åländskt odlad fisk än att importera den från Norge

Michael Björklund är noga med att lyfta fram vikten av att äta inhemsk mat, axgan som vi kallar det på Åland. Han hyllar fiskodlingsföretagen som kämpar på i skärgården.
– Vi ska alla vara glada för de odlingar som finns, hade vi inte de skulle fisk snabbt bli en lyxvara som få skulle ha råd med. Våra inhemska odlare ser till att alla kan köpa fisk som är en råvara vi borde vara stolta över.
 
Som entreprenör och stjärnkock lyfter Michael Björklund också fram behovet av långsiktighet och tålamod.
– Ingen blir expert över en natt. Det tar många år, nätter och dagar, att lära sig en bransch och på Åland har vi världens bästa fiskodlare som var pionjärer när det började och som har utvecklat kunskap som ingen annan har. Det ska vi vara tacksamma för.
Det är alltså fördelar för alla att välja inhemsk odlad fisk. Den är god, näringsrik och bidrar till ett levande samhälle, alla dagar.
– Det är tusen gånger bättre för alla att äta åländskt odlad fisk än att importera den från Norge, sammanfattar Björklund.
NÄRMAT - Michael Björklund och Matias Jungars matresa

Hur det gick när Närmat med Michael Björklund och Matis Jungar håvade in fisk från Nordic Trouts odling på Åland kan du se HÄR>> !

Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Det var alla artiklar.