Olyckor på fritiden ofta en dyr historia för arbetsgivare

Pandemin blev en väckarklocka som fick många arbetsgivare att inse att det finns mycket att tjäna på att försäkra arbetstagare mot olyckor som sker på fritiden. Det här gäller inte minst företag där de anställda delvis jobbar hemifrån, där lagstiftningen är mycket begränsad gällande vad som egentligen räknas som en arbetsolycka.

Genom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen som i princip alla arbetsgivare måste teckna åt sina anställda har både arbetsgivaren och arbetstagaren ett skydd mot de flesta olyckor som kan inträffa på jobbet. Försäkringen täcker inte bara regelrätta olyckor som sker när man utför själva arbetet – till exempel när en hantverkare slår hammaren på tummen – utan även om man häller hett kaffe över sig i arbetsplatsens kafferum, halkar omkull när man hämtar en utskrift från skrivaren som är i ett annat rum eller råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetsplatsen.

För den som jobbar hemifrån eller råkar ut för olyckor på sin fritid är läget ett helt annat. Lagstiftningen är inte speciellt generös gällande vad som ska betraktas som en arbetsolycka för den som jobbar hemifrån. Och olyckor som sker på fritiden täcks inte alls.
– Lagstiftningen är mycket begränsad i det här avseendet, där det enda som ersätts är i princip om du råkar ut för en olycka när du sitter framför din dator i hemmakontoret och arbetar. Om det händer något när du går på toaletten, hämtar en kopp kaffe, tar en bensträckare eller hämtar en utskrift från en skrivare i ett annat rum gäller inte den lagstadgade försäkringen, säger Tea Johansson, skadereglerare på Ömsen.

Lagstiftningen är inte speciellt generös gällande vad som ska betraktas som en arbetsolycka för den som jobbar hemifrån.

För någon som är på plats fysiskt på kontoret täcks dessutom hela resan till arbetet av försäkringen, inklusive när barnen lämnas på dagis eller när man handlar mat på väg hem från jobbet. Men för den som jobbar hemifrån sker alla färder till både daghem och matbutiker ”på egen risk”.

Om en arbetstagare blir sjukskriven på grund av en olycka spelar det stor roll om den rent juridisk är att betrakta som en arbetsolycka eller inte. För regelrätta arbetsolyckor ersätts arbetsgivaren i praktiken fullt ut för sjukskrivning och även vårdkostnaderna ersätts, medan olyckor på fritiden eller under arbete hemifrån ofta blir en dyr historia både för arbetsgivaren och arbetstagaren.
– Därför rekommenderar vi företag att skaffa en frivillig fritidsförsäkring för de anställda, då är man försäkrad dygnet runt mot olycksfall. Det är förstås en extra kostnad för företagen att ha den här försäkringen, men vi har sett att många företag insett att den kan vara värd att teckna, säger Tea Johansson.

Att intresset för den här försäkringen ökat beror inte nödvändigtvis på att fler jobbar hemifrån, utan att det gått upp för många företag hur vanligt och hur dyrt det är med olyckor på fritiden.
– Pandemin ledde till massor med frågor och till att många företag insåg hur snäv lagstiftningen om arbetsolyckor är. För det handlar ju inte bara att de som jobbar på distans råkar ut för något, utan att en anställd till exempel halkar när de ska hoppa i båten under semestern, trillar ner för stegen när de beskär äppelträd, eller vad som helst. Med en frivillig fritidsförsäkring behöver inte arbetsgivaren oroa sig över sådana saker, utan i princip allt täcks in, säger Elise Söderström, även hon skadereglerare på Ömsen.

Fakta

Alla arbetsgivare med avlönad arbetskraft är enligt lag skyldiga att teckna en olycksfallsförsäkring för sina anställda i händelse av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom. Lagstiftningen är däremot mycket begränsad gällande vad som är att betrakta som ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom, vilket gör att många arbetsgivare väljer att teckna en frivillig fritidsförsäkring för de anställda.

Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Det var alla artiklar.