Ömsen Hälsa Företag – en förmån som är guld värd för de anställda

I takt med att vi bryr oss mer och mer om vår hälsa har det blivit allt viktigare för företag att locka och behålla bra personal med olika anställningsförmåner som bidrar till ett friskare liv. Genom paketlösningen ”Ömsen Hälsa Företag” har det åländska försäkringsbolaget tagit den här typen av anställningsförmån till en ny nivå.

I korthet är Ömsen Hälsa Företag en helhetslösning som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda där både en fritidsolycksfallsförsäkring, företagshälsovård hos Medimar samt konceptet Ömsen Hälsa ingår. Fritidsolycksfallsförsäkringen innebär att de anställda är försäkrade mot olyckor som inträffar utanför arbetstid.
– Det är en väldigt vid försäkring där du bland annat har bibehållen lön i upp till ett år om du råkar ut för en olycka på fritiden och blir sjukskriven. Som privatperson har du inte möjlighet att teckna en lika vid försäkring, säger Göran Abrahamsson.
 
Både Göran Abrahamsson och Carolina Stefanakis lyfter fram den utmärkta företagshälsovården hos Medimar och hur försäkringen Ömsen Hälsa ökar möjligheterna för företagshälsovården till vidare undersökningar och även förebyggande vård som inte finns med i företagshälsovården.
– Man kan säga att försäkringen är företagshälsovårdens förlängda arm där det finns 200.000 euro att använda för operationer, läkarbesök, receptbelagda mediciner samt en mängd olika former av terapier såsom exempelvis psykoterapi och fysioterapi, säger Göran Abrahamsson.
– Det kan också innebära att arbetstagaren kan återgå till arbetet snabbare, vilket också förstås är till fördel för arbetsgivaren, säger Carolina Stefanakis.

När Ömsen Hälsa togs fram bestämde vi oss för att vi ville ha en produkt där förebyggande arbete ingår.

Ömsen kunde förstås ha nöjt sig med ett koncept där arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda snabb, bra och kostnadsfri vård, men försäkringsbolaget valde att ta det ett steg längre.
– Även före vi började med personförsäkringar har vi jobbat förebyggande, där vi till exempel försöker förebygga bränder, vattenskador, trafikolyckor och så vidare. När Ömsen Hälsa togs fram bestämde vi oss för att vi ville ha en produkt där förebyggande arbete ingår, säger Göran Abrahamsson.
 
De vars arbetsgivare erbjuder Ömsen Hälsa Företag får därmed tillgång till en mängd resurser som hjälper till att skapa ett bättre mående och förebygga sjukdom. Här ingår till exempel besök hos hälsocoacher samt mängder med inspirerande föreläsningar och digitala hjälpmedel.
– Vi har haft föreläsningar om både ryggproblem, sömnsvårigheter, mat och en massa annat, säger Göran Abrahamsson.
 
Förutom ett stort fokus på förebyggande arbete – och att försäkringen därmed inte bara är något som betalar räkningar från vården – pekar Carolina och Göran på en stor fördel som skiljer Ömsen Hälsa Företag från i princip alla andra liknande produkter på marknaden.
– Om du har Ömsen Hälsa genom din arbetsgivare får du behålla den även efter att du slutar din anställning, till exempel går i pension, utan att du behöver teckna den på nytt och göra en ny hälsodeklaration. Om du har haft Ömsen Hälsa genom din arbetsgivare i 20 år kan mycket ha hänt med din hälsa under de här åren. Saker som kunde inneburit att du hade fått en massa klausuler eller till och med avslag om du hade varit tvungen att teckna den på nytt, säger Göran Abrahamsson.
– Så om din arbetsgivare erbjuder Ömsen Hälsa Företag ska du verkligen se till att nyttja den här fina förmånen. Som anställd behöver du bara skatta för den som en förmån, säger Carolina Stefanakis.
Och för vilka arbetsgivare lämpar sig Ömsen Hälsa Företag?
– Ömsen Hälsa Företag lämpar sig för alla företag som har möjlighet och viljan att satsa på sin personal, ta kontakt med mig eller Göran så hjälper vi er, säger Carolina Stefanakis.
FAKTA
Ömsen Hälsa Företag är en försäkring som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Försäkringen kompletterar företagshälsovården och hjälper de anställda att snabbt få rätt vård. Den bidrar också till fler friska dagar genom inspirerade tips, föreläsningar och evenemang.
Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Jörgen Pettersson

Från kneget till eget

Efter ett yrkesliv som anställda tog Camilla Jensen och Christa Silvander steget. I somras köpte de aktierna i Träningsverket och står nu på egna ben

LÄS ARTIKELN
Det var alla artiklar.