Ömsen laddar för välbesökt stämma den 28 april

Genom att boka upp Alandica, lägga stämman klockan 16, bjuda på enklare förtäring och inte minst göra det lättare för vanligare delägare att nominera kandidater till förvaltningsrådet hoppas Ömsen göra vårens stämma till en riktig folkfest.

– Som det folkliga bolag Ömsen är känns det självklart att vi ska anstränga oss för att locka flera hundra ägare till vår bolagsstämma, säger tillträdande vd Thomas Lundberg.

 

Trots att nästan 20.000 ålänningar är delägare i Ömsen brukar bolagets stämmor inte vara speciellt välbesökta. Genom att göra om och tänka nytt vill nu både ledningen, styrelsen och valberedningen i Ömsen dels locka så många deltagare som möjligt till stämman i slutet av april, dels få ägarna att engagera sig i hur de vill att deras försäkringsbolag ska styras. 

 

Bolaget har redan bokat in sig i Alandica den 28 april, som är det preliminära datumet för stämman. För att så många som möjligt ska kunna komma hålls stämman klockan 16, snarare än mitt i dagen, så att det finns möjlighet att delta direkt efter jobbet. Som en liten extra krydda bjuds det dessutom på enklare förtäring.

 

– Som det folkliga bolag Ömsen är känns det självklart att vi ska anstränga oss för att locka flera hundra ägare till vår bolagsstämma. Det är ett viktigt möte där ägarna har möjlighet att ta del i bolagets styrning och bolaget kan informera om frågor som rör bolaget, säger Thomas Lundberg.

 

Tanken är däremot inte att ägarna bara ska komma för att lyssna, äta och dricka, utan bolaget gör det nu även lättare att engagera sig i hur bolaget styrs. En av de viktigaste punkterna på stämman är valet av förvaltningsråd, som i sin tur väljer styrelsen. I vanlig ordning tar en valberedning fram ett förslag inför stämman, men en stor skillnad mot tidigare är att alla ägare nu aktivt uppmanas komma in med egna förslag på tänkbara namn till förvaltningsrådet. 

 

För att göra det så enkelt som möjligt för ägare att skicka in förslag på namn till valberedningen har man lagt upp en digital kanal på www.omsen.ax/bolagsstyrning där det genom säker e-post går att skicka in förslag fram till den 31 mars. Bolaget välkomnar också motförslag till valberednings förslag till förvaltningsråd efter att det presenterats, men dessa ska helst skickas in före den sista anmälningsdagen för stämman.

 

– Genom dessa förändringar vill vi underlätta och förenkla för dem som vill nominera och även för dem som eventuellt vill presentera andra förslag än de valberedningen tagit fram, säger Thomas Lundberg.

 

Bolaget förväntar sig att man genom förändringarna ska kunna locka flera hundra deltagare till stämman, men planerna är givetvis beroende av hur pandemiläget utvecklar sig de kommande månaderna. Den valberedning som redan inlett arbetet med att vaska fram medlemmar till förvaltningsrådet består av Linnéa Johansson, Barbara Heinonen, Jesper Blomsterlund och Gunnar Westerlund. 

 

Fredrik Rosenqvist

Fredrik Rosenqvist

Fredrik Rosenqvist

Fler artiklar

Det var alla artiklar.