Så skyddar du din ekonomi mot sjukdomar och olyckor

SPONSRAT INLÄGG

Att drabbas av en sjukdom eller en olycka innebär inte bara ett lidande i sig – en längre sjukskrivning kan dessutom slå hårt mot privatekonomin. Att teckna en försäkring mot avbrott i arbetsförmåga är därför något av det smartaste både löntagare och företagare kan göra för att skapa sig en större ekonomisk trygghet.


– Många försäkrar sig mot kostnader man kan drabbas av vid sjukdom eller olycksfall, men man tänker inte på att man även kan bli av med en stor del av sin inkomst vid en sjukskrivning, säger Maj-Len Sundby, gruppchef på Ömsen.

Få av oss lägger speciellt mycket tankemöda på vad som skulle hända och hur vi skulle klara oss ekonomiskt om vi på grund av sjukdom eller en olycka blev oförmögna att arbeta under en längre tid. Dels tänker de flesta att det nog inte händer mig, dels inbillar vi oss att den sjukdagpenning som betalas ut från FPA säkert räcker till så att vi kan fortsätta leva som vanligt, eller åtminstone betala de viktigaste räkningarna.
Men den som någon gång själv varit sjukskriven en längre period eller har någon nära anhörig som varit det vet att ekonomin kan drabbas hårt vid sjukdom. Detta eftersom sjukdagpenningen ofta inte är i närheten av den lön man vant sig vid och byggt upp sitt liv kring.

– Tyvärr tänker många att det här nog inte händer dem. De tänker inte på vad som händer den dag lönen slutar komma och sjukdagpenningen ska räcka till räntor och amorteringar på det stora bostadslånet och till barnens alla aktiviteter. Om man hamnar efter med räkningarna ett par månader kan det ta väldigt länge att komma igen, säger Maj-Len Sundby.

Genom försäkringen för avbrott vid arbetsoförmåga – AVA-försäkringen – får försäkringstagaren ett på förhand fastställt belopp som betalas ut varje dag under sjukskrivningen, med en karenstid på 30 dagar. Därmed kan en arbetstagare eller företagare – genom att välja rätt nivå på premien – se till att få bibehållen inkomst även under en längre sjukskrivning.

– Det är precis det här som är tanken, att du genom försäkringen ska fortsätta ha samma inkomst under sjukskrivningen och att dagpenningen betalas ut oavsett vilka andra ersättningar du får, säger Göran Abrahamsson på Ömsen.

Som med alla försäkringar finns det vissa krav och utredningar som måste göras, men jämfört med till exempel en hälsoförsäkring är det synnerligen enkelt att teckna en AVA-försäkring.

– Du behöver egentligen bara fylla i ett kort formulär där du intygar att du inte varit sjukskriven mer än 30 dagar i sträck under de två senaste åren samt att du är arbetsför i dag, säger Göran Abrahamsson.
Göran Abrahamsson säger att AVA egentligen är en av tre försäkringar som alla lönearbetare och företagare borde ha för att gardera sig mot sjukdomar och olyckor.

– Ömsen hälsa tar hand om kostnaderna för vården, AVA ser till att din ekonomi fungerar som vanligt under sjukskrivningen och livförsäkringen finns till om det värsta händer och du avlider, så dina efterlevande inte hamnar i ekonomiska bekymmer.

När Ömsen lanserade försäkringen var den i början populärast bland företagare, men fler och fler lönearbetare upptäcker nu också den och de stora fördelar den ger.

– Som företagare är du väldigt medveten om att dina intäkter försvinner direkt om du blir sjuk och inte kan jobba, samtidigt som alla kostnader för hyror och så vidare rullar på. Men egentligen är den här försäkringen precis lika fördelaktig för löneanställda, säger Göran Abrahamsson.

I första hand är AVA ett skydd för den enskilda individen och dess familj. På samma gång är det också en fördel för hela samhället och hela näringslivet om så många som möjligt är väl försäkrade och på så sätt undviker att hamna ekonomiska trångmål på grund av en längre sjukskrivning, där en ersättning betalas ut i upp till tolv månader.

– Den här försäkringen gör att du och din familj kan fortsätta leva som vanligt rent ekonomiskt – fortsätta betala räntor, amorteringar och så vidare. Samhället drabbas inte av att du blir sjuk. Och i synnerhet för yngre personer är månadskostnaden för den här försäkringen dessutom väldigt låg, säger Göran Abrahamsson.

Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Det var alla artiklar.