Kennets timmer tar plats vid upprustade Klintkajen

6.000 kvadratmeter uppläggningsplats, en djupare hamn och utrymme att öka den åländska skogsexporten med några tiotals tusen kubikmeter. Nu tar Kennet Berndtsson och hans företag SkogAX ett stort kliv framåt, hyr ny kaj, planerar att expandera och samtidigt se till att fler åländska skogsägare får ut ett bra pris för sin avverkning.

Med knappa fem år på nacken är SkogAX en relativt färsk aktör och en uppstickare inom den åländska skogsbranschen. Men SkogAX är inte bara Kennet, som vd:n och grundaren Kennet Berndtsson själv vill poängtera:
– Det är entreprenörerna och jag, de är lika viktiga. De var modiga som vågade investera och hänga med på min satsning.

SkogAX kontrakterar 5-6 underentreprenörer som därtill har egna anställda. Förutom två maskinkedjor, skördare och skotare, anlitas manuella skogsarbetare som bottenröjer sly innan avverkning och utöver det även flera transportfirmor.
– Totalt är det ungefär 15 personer som får sin utkomst tack vare SkogAX. Plus alla skogsägare förstås. Ungefär 600 av Ålands nära 2000 skogsägare har hittills sålt timmer åt SkogAX, säger Kennet.

Det som framför allt finns behov av på Åland är gallringar. Det är mycket skog som inte är skött, av en eller annan orsak och då kan det vara bra att ta hjälp.

SkogAX allra första virkeslast gick i oktober 2018 från den gamla torrdockan i Algots Varv till Kotka. Detta efter att man tecknat kontrakt med Stora Enso som var mycket intresserade av att ta emot åländskt timmer och massaved. SkogAX var ett välkommet tillskott i branschen, efter att de två andra lokala skogsbolagen Carl Rundberg och Ålands skogsägarförbund/Ab Skogen gick samman 2015 och bildade Ålands skogsindustrier.
– Min målsättning var att skapa konkurrens, och på så sätt se till att de åländska skogsägarna skulle få ut så bra pris som möjligt för sin avverkning. Det tror jag att jag har lyckats med, säger Kennet.

Idag har SkogAX årliga export stabiliserat sig på 80.000-90.000 kubikmeter timmer och massaved. Men bolaget fick en flygande start. Knappt hade Kennet fått rutinerna på plats innan den värsta stormen i mannaminne brutalt blåste omkull vad som uppskattningsvis lär ha varit en miljon kubikmeter åländsk skog.
– Det var förstås beklagligt med Alfrida, men ändå tur för skogsbruket att SkogAx hade etablerat sig och att försäljningskanalerna var öppna. Året efter stormen jobbade jag nästan varje vaken minut och SkogAX exporterade över 120.000 kubikmeter, så vi vet att det går att öka.

Det åländska skogsbruket i siffror

Total skogsyta: 64.000 ha (2019).
Årlig tillväxt: 440.000 kubikmeter.
Årlig avverkning: 
cirka 300 000 kubikmeter.

SkogAX i siffror

Inköp 2021: 80.000 kubikmeter, varav:
Timmer: cirka 30 procent.
Energived (till fjärrvärme och bioenergi): 15 procent.
Massaved: 55 procent.

Just nu fyller Kennet upp den nyanlagda 6.000 kvadratmeter stora uppställningsytan som Mariehamns Hamn hyr ut åt honom på Klintkajen, nedanför kvarteret Itiden. Här finns kapacitet att ta emot större mängder timmer, och därmed planerar Kennet att expandera.
Finns det skogsägare som vill avverka?
– Det som framför allt finns på Åland är gallringar. Det är mycket skog som inte är skött, av en eller annan orsak. Om du inte gallrar blir det trångt mellan kronorna, och eftersom träden utvecklar sina rötter proportionellt till kronan så har träd som växer trångt även mindre rotsystem. Att sköta sin skog är A och O. Idag när vi har blivit bättre på att gallra och röja så har vi faktiskt mer än dubbel tillväxt, jämfört med hur det såg ut på 1940-50-talet när man plockhögg lite här och där.

 

Några svårigheter att bli av med produkten blir det knappast heller. Idag blir det mesta av åländskt virke till toalett- eller tidningspapper, men man kan även tillverka allt från livsmedelsförpackningar till biodrivmedel av skog. Bara hos Stora Enso sysselsätts över hundra personer med forskning och innovation.
Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb?
– Jag gillar friheten, både i skogen och i jobbet som sådant. Jag sköter mig själv, ser till att kubiken blir inköpta och sålda. Det är en motiverande kick att ha nöjda kunder som får ut ett bra pris och får sina avverkningar väl utförda. Och förstås att underentreprenörerna kan ha sina maskiner i full sysselsättning. Sedan SkogAX startade så har faktiskt ingen maskin stått stilla på grund av att det inte skulle finnas jobb, inte en enda dag. Vi anpassar oss till att marknaden ökar och det gör jobbet så mycket roligare.

Kennet Berndtsson verkar i en sann framtidsbransch. Skogen är inte bara en av våra viktigaste kolsänkor, vi kan dessutom redan idag använda trä som råvara för allt från kläder till gröna drivmedel. Men för att få ut bästa möjliga avkastning från sin skog behöver man ta hand om den, och här kommer SkogAX in i bilden.
Ålands Handel

Ålands Handel

Fler artiklar

Det var alla artiklar.