Viking Line ser mer intressant ut än på länge

Den stora chock pandemin innebar har fått Viking Line att både effektivisera sin verksamhet och höja priserna, vilket inneburit betydligt bättre marginaler. I kombination med att rederiet tycks göra det mesta rätt just nu ser aktien intressant ut, förutsatt att inte bränslepriserna rusar iväg.

Tack vare att Viking Line har funnits i snart 60 år har rederiet hunnit vara med om en del, men frågan är om det finns något som ens kan jämföras med det som utspelat sig de tre senaste åren. Vi känner alla till vad pandemin innebar för resandet på Östersjön och för samtliga rederiers ekonomiska resultat. År 2020 innebar en enorm kapitalförstörelse både för Viking Line och branschen i stort.
 
Sedan angrep Ryssland Ukraina, vilket fick till följd både att bunkerpriserna rusade och att de ryska resenärerna föll bort. Före pandemin hade Viking Line några hundra tusen ryska passagerare per år och hade bland annat satsat på information på ryska ombord, något fick ett tvärt slut i och med kriget. Den kinesiska marknaden, som även den har kommit att bli allt viktigare, har också försvunnit helt på grund av pandemirestriktioner och stängningen av det ryska luftrummet.
 
Viking Line presenterade sitt resultat för 2022 i mitten av februari, och med tanke på att man så sent som den 10 januari flaggade för att rörelseresultatet skulle bli något bättre än 2021 bjöd inte bokslutet på några större överraskningar. Rörelseresultat för 2022 landade på 38,3 miljoner, en förbättring med drygt 19 procent jämfört med året innan. Vinsten före skatt blev 28,3 miljoner euro, exakt samma som 2021. Vinsten per aktie för 2022 blev 1,33 euro och förslaget till dividend är 0,40 euro per aktie.
 
Med hänsyn till de tuffa förutsättningarna är det här ett av Viking Lines bästa resultat någonsin. Stålbadet under pandemin har inneburit att man genomfört nödvändiga effektiviseringar, som i ärlighetens namn hade varit svåra att få igenom under normala tider. Samtidigt som man dragit ner på kostnaderna har man både lyckats höja priserna och uppnå riktigt fina passagerarsiffror. Plus att man fått nästan ofattbart bra betalt för de fartyg man valt att sälja, vilket bidragit till de fina resultaten både 2021 och 2022.

Gällande framtidsutsikterna bedömer styrelsen att resultatet före skatt för 2023 blir ”något lägre” än 2022, förutsatt att energipriserna blir kvar på nuvarande nivå.

Sommaren 2022 var det i det närmaste otänkbart att Viking Line skulle mäkta med att betala ut någon dividend till sina aktieägare redan i vår. Nu är snarare den dividend på 40 cent per aktie som styrelsen föreslår i försiktigaste laget, vilket säger rätt mycket om det halvår Viking Line har bakom sig, där man dessutom kommit över en stor aktiepost i Rederi Ab Eckerö till ett, kan man hävda, vrakpris.
 
Gällande framtidsutsikterna bedömer styrelsen att resultatet före skatt för 2023 blir ”något lägre” än 2022, förutsatt att energipriserna blir kvar på nuvarande nivå. Det här beror främst på att resultatet 2023 inte får hjälp av stora reavinster från fartygsförsäljningar eller pandemistöd. Styrelsen pekar också på en ovanligt lång rad osäkerhetsfaktorer som nästan uteslutande hänger samman med kriget i Ukraina. Bland annat den inverkan konflikten kan ha på energipriserna, inflationen, räntorna, människors vilja att resa, valutakurser med mera.
 
När vd Jan Hanses tillsammans med informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström gästade podden Ålands Handel i mitten av februari var det däremot tydligt att han förväntar sig att årets resultat blir minst lika bra. De avslöjade i poddavsnittet att de genomsnittliga biljettpriserna än så länge är högre än under 2022, att bokningsläget ser bra ut och att bränslekostnaderna mycket väl kan bli lägre än under fjolåret. De här bör ha varit ljuv lyssning för aktieägare och andra som hoppas på att Viking Line kan överraska positivt även i år.
 
Förutom att en sämre konjunktur, ett förvärrat läge i Ukraina och en ny energikris kan få reslusten att dala och bränslepriserna att rusa finns det ett antal faktorer som talar för att rederier får tampas med högre kostnader de kommande åren. En sådan faktor är de högre räntorna.
 
Vid årsskiftet hade rederiet 223 miljoner i räntebärande skulder, varav 76 procent med rörlig ränta. De högre marknadsräntorna syns redan i rederiets försämrade finansnetto. Allt talar för att räntorna 2023 blir högre än 2022, vilket innebär att en större del av rörelseresultatet försvinner iväg till bankerna och inte till aktieägarna. Till det kommer den höga inflationen och vad den innebär när nya kollektivavtal ska förhandlas fram.

Den nyemission Viking Line gjorde under pandemin – som de facto övertecknades till en rätt hög kurs – visade även att man har lojala ägare med djupa fickor som ställer upp när det behövs.

Mellan 2024 och 2026 ska dessutom sjöfarten införlivas i EU:s handel för utsläppsrätter, vilket Viking Line i dagsläget bedömer leder till en kostnadsökning på cirka 20 miljoner euro per år. Det här är däremot inget mer än en kvalificerad gissning eftersom man inte vet vad priset på utsläppsrätterna blir, vilka undantag som eventuellt införs för ö-trafik och vad nyordningen innebär för priserna på fartygsbränsle.
 
Att det var så länge sedan Viking Line hade ett normalt år utan pandemier, fartygsförsäljningar och andra jämförelsestörande poster gör det svårt att prognostisera de kommande årens resultat. Rederiet har alla förutsättningar att göra ett lika bra resultat 2023 som 2022, men det är svårt att blicka längre fram än så – osäkerhetsfaktorerna är helt enkelt för många.
 
Efter bokslutsdagen handlades aktien omkring kursen 13,60. Det här ger ett P/E-tal kring 10, vilket är betydligt lägre än det historiska snittet som ligger kring 20 de senaste tio åren. Även dagens price/book på 0,82 är lägre än snittet de senaste tio åren som ligger på 0,92. Det här betyder att marknaden uppenbarligen anser att dagens fina marginaler och rörelseresultat – som man åstadkommit trots höga bunkerkostnader – inte är hållbara.
 
Viking Lines direktavkastning på 2,9 procent får det inte direkt att vattnas i munnen, speciellt inte med tanke på att det i dagsläget går att få kring 2 procent ränta på ett fullständigt riskfritt tidsbundet räntekonto på banken. Men om 2023 blir som vd Jan Hanses hoppas på talar mycket för att man bör kunna höja utdelningen nästa år, vilket kan öka intressen för aktien.
 
Det finns som sagt massor med saker som kan sätta käppar i hjulen för Viking, men till saken hör att det som är dåligt för Viking Line ofta slår ännu hårdare mot konkurrenterna. Höga räntor, sämre konjunktur, kriget i Ukraina och hårda miljökrav är inte bra för Viking Line, men det är ännu sämre för värsta konkurrenten Tallink Silja. Viking Line har en tendens att bli relativvinnare under tuffa tider.
 
Den nyemission Viking Line gjorde under pandemin – som de facto övertecknades till en rätt hög kurs – visade även att man har lojala ägare med djupa fickor som ställer upp när det behövs. Det är en trygghet som långt ifrån alla konkurrenter kan stoltsera med. Slutsatsen måste därför vara att aktien ser mer intressant ut på länge, trots de många osäkerhetsfaktorerna.

Viking Line – tre argument för och emot

Två saker som talar för aktien

  • Intäkterna per passagerare är betydligt högre än före pandemin. Viking har kopplat ett fast grepp om den viktiga rutten Åbo–Stockholm, där nybygget Glory hittills varit en succé.

  • Flera lyckade fartygsförsäljningar och ett överraskande bra 2022 gör att balansräkningen har stärkts.

Tre saker som talar mot aktien

  • Viking är känslig för en uppgång i bränslepriser, vilket med tanke på både det geopolitiska läget och underinvesteringarna i energisektorn är en betydande risk.

  • Om konjunkturen viker ner kan dels resandet minska, dels kan passagerarna välja billigare alternativ ombord.

  • När sjöfarten mellan 2024 och 2026 införlivas i handeln med utsläppsrätter kan Vikings kostnader öka med cirka 20 miljoner euro per år.

Slutsats

Viking Line har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin och aktien ser mer intressant ut än på länge. Om bunkerpriserna faller och Viking Line kan öka antalet passagerare utan sänka priserna går man mot några riktigt bra år.

Fredrik Rosenqvist

Fredrik Rosenqvist

Fler artiklar

Jörgen Pettersson

Från kneget till eget

Efter ett yrkesliv som anställda tog Camilla Jensen och Christa Silvander steget. I somras köpte de aktierna i Träningsverket och står nu på egna ben

LÄS ARTIKELN
Det var alla artiklar.